Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Kallelse/Inbjudan Årsmöte Mellersta Norra
Välkommen till Årsmöte söndagen 3 mars 2013 kl. 14.00 På Restaurang MURKLAN konferens/vandrarhem. Fd. Flygflotiljen F4 på Frösön, kör mot flygfältet.

DAGORDNING

 

1.                  Mötets öppnande.

2.                  Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

3.                  Fastställande av dagordning.

4.                  Mötets behöriga utlysning.

5.                  Val av mötesfunktionärer    a) Ordförande

b) Sekreterare

c) 2 Protokolljusterare

d) 2 Röstkontrollanter

6.                  Behandling av:        Styrelsens Verksamhetsberättelse

Styrelsens Förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse

7.                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.                  Behandling av information och förslag från SVEMO.

9.                  Behandling av styrelsens förslag samt motioner

10.              Verksamhetsplan och budget för 2013

11.              Val av Ordförande i styrelsen på 1år.

12.              Val av 3 ledamöter på 2år.

13.              Val av 2 revisorer samt en revisor suppleant på 1 år.

14.              Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen på 1år.

15.              Mötets Avslutande.

 

           

                         Efter årsmötet inbjuder styrelsen till eftermiddags fika

Alla är hjärtligt välkommen

 

Besök gärna Distriktets hemsida www.svemo.se/forbundsinformation/distrikt/mellerstanorra

 

 

Motioner och skrivelser till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2013-02-20

Skickas via e-post till ordförande adress: zdrengen@spray.se

 

Kallelse, röstlängd samt årsmötesfullmakt mailas ut till respektive klubb i Mellersta Norra. Skulle du sakna utskicket, kan det bero på att ni inte uppdaterat er mailadress i IoL. Kontakta då Marie Westerlund e-post: marie.westerlund@svemo.se

 

Uppdaterad: 2013-02-11 12:35
Skribent: Marie Westerlund

Anmälan till Myggjakten öppnar lite senare ikväll 25/4 så snart vi har fixat det allra sista i SvemoTA. Håll utkik!

2019-04-25

Äntligen kan vi presentera upplägget för årets Myggjakt!

2019-04-18

Årets serieregler för Mitt Sverige Cupen MX är nu uppladdade både i TA Svemo och här på hemsidan.

2019-04-10


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping