Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Kallelse/Inbjudan Årsmöte Mellersta Norra
Välkommen till Årsmöte lör 22 februari 2014 Kl. 13.00 JMK´s kansli på Lungre Motorstadion i Östersund. Motioner och skrivelser till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2014-02-01 skickas via e-post till ordförande adress: zdrengen@spray.se

Kallelse till Mellersta Norra Motorcykel och Snöskoterförbundets

Årsmöte söndag 2014-02-22 Kl. 13.00

JMK´s kansli Lungre Motorstadion Östersund

 

 

DAGORDNING

1. Mötets öppnande.

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.

4. Mötets behöriga utlysning.

5. Val av mötes funktionärer      

a) Ordförande
b) Sekreterare
c) 2 Protokolljusterare

d) 2 Röstkontrollanter

6. Behandling av: Styrelsens Verksamhetsberättelse

Styrelsens Förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Behandling av information och förslag från SVEMO.
Svemo propositioner: 1, 2 & 3

9. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

10.              Verksamhetsplan och budget för 2014

11.              Val av Ordförande i styrelsen på 1år.

12.              Val av 3 ledamöter på 2år.

13.              Val av 2 revisorer samt en revisor suppleant på 1 år.

14.              Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen på 1år.

15.              Val av 4 ombud samt 2 suppleanter till förbundsstämman 2014-04-12

16.              Mötets Avslutande.

 

        

Efter årsmötet bjuder styrelsen på fika, samt att grensektionerna motocross och enduro träffas för ett kortare möte.

 

Alla är hjärtligt välkommen

 

Besök gärna Distriktets hemsida www.svemo.se/forbundsinformation/distrikt/mellerstanorra

 

Motioner och skrivelser till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2014-02-01 Skickas via e-post till ordförande adress: zdrengen@spray.se 

Uppdaterad: 2014-01-17 12:21
Skribent: Marie Westerlund

Det är viktigt för oss i Distriktsstyrelsen att vi får en bra dialog med Er klubbar och att vi gemensamt kan utveckla vårt distrikt och våra grenar.

2018-02-06

Årsmöte 2017 för Mellersta Norra ska hållas och här hittar du information.

2017-03-02

Kallelse till Mellersta Norra Motorcykel och Snöskoterförbundets Årsmöte lördag 27 februari 2016 klockan 13.00. Mötet genomförs på Café UH, Lasaretts gatan 9 A i Örnsköldsvik

2016-02-05


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping