Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Kallelse/Inbjudan till Motocross kommitté mötet samt Distriktsgrenmöte 2015
Rösträtt har de föreningar som har betalt Svemo årsavgift samt i förekommande fall förseningsavgift, lämnat föreningsrapport via IdrottOnline samt har minst en licensierad förare eller funktionär i aktuell gren.

Se lista över föreningar: Röstlängd2015.pdf

 

Lördag 31 Oktober 2015 kl. 10.00 (Fika serveras från 9.00)

Plats: Hotell Höga Kusten (Hornöberget)

 

Agenda.

 

§ 1 Mötets öppnande

 

§ 2 Val av  justeringsmän för mötet.

 

§ 3 Dagordning

 

§ 4 Föregående protokoll

 

§ 5 Säsongen 2015

 • Kortfattad resumé
 • Ekonomi
 • Övrigt

 

§ 6 Säsongen 2016

 • Tävlingar
 • Läger
 • Utbildningsbehov
 • Övrigt

 

§ 7 Miljö

 •  

§ 8 Nationellt grenmöte 14 November Arlanda Stad

 • Utse 1 representanter till nationella grenmötet att föra Mellersta Norras talan.
 • Nominera 2 pers till valberedningen att ingå i motocrosskommittén på Svemo.

 Sektionsrådsmöte 14-15 November Arlanda Stad

 • Utse 2 representanter till sektionsrådsmötet
 • Frågor till mötet från vårt distrikt
 • Punkter enl. mötesanteckningar grenmöte 1 samt licensförslag

 

§ 9 Val av MX kommitté i distriktet för 2016-2017

 • 1 person/klubb nomineras av den egna klubben att ingå i sektionen
 • Val av ordförande för sektionen
 • Val av sekreterare för sektionen
 • Val av kassör för MSF

 

§ 10 Övriga frågor

 

§ 11 Nästa Möte

 • Regelverk Mitt Sverigecupen
 • Tävlingsplanering
 • Rapportering från sektionsrådsmötet

§ 12 Avslutande

Uppdaterad: 2015-10-23 09:03
Skribent: Marcus Kullman
Epost: marcus@accessdata.se

Det är viktigt för oss i Distriktsstyrelsen att vi får en bra dialog med Er klubbar och att vi gemensamt kan utveckla vårt distrikt och våra grenar.

2018-02-06

Årsmöte 2017 för Mellersta Norra ska hållas och här hittar du information.

2017-03-02

Kallelse till Mellersta Norra Motorcykel och Snöskoterförbundets Årsmöte lördag 27 februari 2016 klockan 13.00. Mötet genomförs på Café UH, Lasaretts gatan 9 A i Örnsköldsvik

2016-02-05


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping