Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Kallelse till Årsmöte
Söndag 22 februari klockan 13.00 genomförs Mellersta Norra-distriktets årsmöte på Scandic Nord i Sundsvall.

Kallelse till Mellersta Norra Motorcykel och Snöskoterförbundets

Årsmöte söndag 2015-02-22 Kl. 13.00

Scandic Nord i Sundsvall (Gärde)

 

 

DAGORDNING

 

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Mötets behööriga utlysning
 5. Val av mötesfunktionärer: a)Ordförande b)Sekreterare c)2 Protokollförare d) 2 Röstkontrollanter
 6. Behandling av:a) Styrelsens Verksamhetsberättelse b) Styrelsens Förvaltningsberättelse c) Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Behandling av information och förslag från Svemo
 9. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
 10. Verksamhetsplan och budget för 2015
 11. Val av ordförande i styrelsen på ett år
 12. Val av två ledamöter på två år
 13. Val av två revisorer samt en revisor suppleant på ett år
 14. Val av ordförande och två ledamöter i Valberedningen på ett år
 15. Mötets avslutande

 

Efter årsmötet bjuder styrelsen på fika

 

Alla är hjärtligt välkommen!

 

Besök gärna Distriktets hemsida www.svemo.se/forbundsinformation/distrikt/mellerstanorra

 

Årsmötesfullmakt >>

Röstlängd Mellersta Norra>>

 

Motioner och skrivelser till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2015-02-01

Skickas via e-post till ordförande adress: zdrengen@spray.se  

Uppdaterad: 2015-01-26 15:52
Skribent: Stefan Lang
Epost: stefan.lang@svemo.se

Det är viktigt för oss i Distriktsstyrelsen att vi får en bra dialog med Er klubbar och att vi gemensamt kan utveckla vårt distrikt och våra grenar.

2018-02-06

Årsmöte 2017 för Mellersta Norra ska hållas och här hittar du information.

2017-03-02

Kallelse till Mellersta Norra Motorcykel och Snöskoterförbundets Årsmöte lördag 27 februari 2016 klockan 13.00. Mötet genomförs på Café UH, Lasaretts gatan 9 A i Örnsköldsvik

2016-02-05


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping