Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Kallelse till Distriktsgrenmöte (DGM) i Enduro 2015
Alla klubbar, upptagna på röstlängden, tillhörande Mellersta Norra kallas till Distriktsgrenmöte. (Röstlängden innehåller klubbar med rösträtt som har betalt årsavgift och skickat föreningsrapport via IdrottOnline och har minst en licensierad förare eller funktionär inom Enduro

Rösträtt har de föreningar som har betalt Svemo årsavgift samt i förekommande fall förseningsavgift, lämnat föreningsrapport via IdrottOnline samt har minst en licensierad förare eller funktionär i aktuell gren. Se lista över föreningar: Röstlängd2015.pdf

 

Distrikts Grenmöte (DGM)

 

Tid:          Lör 31/10

Plats:       Hotell Höga Kusten

Tid:          Kl 10.00 (fika serveras från kl. 9.00) 

 

Dagordning

 

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Information om tid och plats där kallelsen lades ut på www.svemo.se samt godkännande att så skett
  4. Fastställande av röstlängd
  5. Val av ordförande för mötet
  6. Val av sekreterare för mötet
  7. Val av två justeringsmän
  8. Val av två rösträknare
  9. Val av namn att föreslås ingå i sektionen samt prioritering av dessa.

10. (Val av två delegater samt en suppleant till Förbundsmötet, varje ojämnt år)

11. Val av representant till Nationellt Grenmöte

12. Förslag om att justera protokollet omgående

13. Mötet avslutas

 

Senast två veckor innan Nationellt Grenmöte (NGM) måste protokollet från Distriktsgrenmötet vara respektive grenkoordinator på Svemo kansli tillhanda för att vald representant ska ha rösträtt på NGM.

 

Anmälan av deltagare och eventuella frågor till DGM senast 2015-10-23 till Marie Westerlund via mail lars.ake.westerlund@telia.com

 

 

VÄLKOMNA!

Uppdaterad: 2015-10-23 08:41
Skribent: Marcus Kullman
Epost: marcus@accessdata.se

Har påbörjat arbetet med att lägga in aktuell information här på MND sida, först ut är årsmötesprotokollet från 24/2-19.

2019-03-03

Årsmötet hålls i år på Nolbybanan i Njurunda MKs klubbstuga, söndag den 24e februari kl. 13:00.

2019-01-15

Det är viktigt för oss i Distriktsstyrelsen att vi får en bra dialog med Er klubbar och att vi gemensamt kan utveckla vårt distrikt och våra grenar.

2018-02-06


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping