Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
GDPR
Nytt år och många har nu sina årsmöten, kom i håg att utse GDPR ansvarig på era konstituerande möten och att ni håller era medlemsregister uppdaterad.

1. Se till så att styrelsen är insatt i arbetet med dataskyddsförordningen.

2. Utse minst 1 person som är ansvarig för att arbetet genomförs och sköts kontinuerligt för varje register.

3. Kartlägg och bestäm vad personuppgifterna ska användas till.

4. Upprätta en registerförteckning enligt mall: http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/mall-for-registerforteckning.docx

5. Gå igenom era register och se till så att de personer som inte längre är med i er förening raderas och se till så att de uppgifter som finns i registret är uppdaterade.

6. Se till att ni har rutiner för att kontinuerligt uppdatera era register så att alla ändringar görs så snart det är möjligt.

7. Upprätta eventuella personuppgiftsbiträdesavtal med externa leverantörer. Detta behöver normalt inte göras mot IdrottOnline eller Svemo då vi har gemensamt personuppgiftsansvar.

 

Vad är en personuppgift? All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en enskild individ. Det innebär att till exempel namn, personnummer och adress är personuppgifter.

Uppdaterad: 2019-02-17 07:49
Skribent: Annica Matsson
Epost: annica.matsson@svemo.se
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping