Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Kallelse till Distriktsgrenmöte (DGM) Enduro
Alla klubbar, upptagna på röstlängden, tillhörande Östra Distriktet kallas till Distriktsgrenmöte. (Röstlängden innehåller klubbar med rösträtt som har betalt årsavgift och skickat föreningsrapport via Idrott Online och har minst en licensierad förare eller funktionär inom Enduro.

Klubbarna uppmanas att utse en representant till DGM, att representera klubben. Frågor som kommer att behandlas på mötet framgår av nedanstående agenda.

DGM Östra Distriktet kommer att hållas i oktober i form av telefonkonferens.

 

Anmälan skall ske via mail till Lars Pärnebjörk parnebjork@telia.com

Datum och tid meddelas efter anmälningstidens utgång.

 

Anmälan till Distrikts Grenmöte (DGM) senast 22/9 och skall innehålla:

Klubb:

Namn på representant:

Mailadress:

Telefon:

 

Dagordning gällande Distriktsgrenmöte Enduro, Östra Distriktet

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Information om tid och plats där kallelsen lades ut på www.svemo.se och

Team Östra Enduros hemsida, samt godkännande att så skett

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7. Val av två justeringsmän

8. Val av två rösträknare

9. Val av namn att föreslås ingå i sektionen samt prioritering av dessa.

10. Val av två delegater samt en suppleant till Förbundsmötet, varje ojämnt år

11. Val av representant till Nationellt Grenmöte

12. Förslag om att justera protokollet omgående

13. Mötet avslutas

Senast två veckor innan Nationellt Grenmöte (NGM) måste protokollet från

Distriktsgrenmötet vara respektive grenkoordinator på Svemo kansli

tillhanda för att vald representant ska ha rösträtt på NGM.

 

VÄLKOMNA!

Uppdaterad: 2017-09-11 08:16

Östra SDF styrelse tackar deltagarna på årsmötet!

2018-02-24

Östra SDF välkomnar alla föreningar till årsmöte 2018-02-24 på Scandic Upplands Väsby. Sista anmälningsdag 2018-02-07.

2018-01-25

Alla klubbar, upptagna på röstlängden, tillhörande Östra Distriktet kallas till Distriktsgrenmöte. (Röstlängden innehåller klubbar med rösträtt som har betalt årsavgift och skickat föreningsrapport via Idrott Online och har minst en licensierad förare eller funktionär inom Enduro.

2017-09-11


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping