Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Information/FAQ

Information

Här nedan hittar Du…

FAQ  

 

Fortbildning tävlingsledare / 2012

Som ett komplement till övrigt material hittar du "Västras eget" undervisningsmaterial

Bild 1 tom 28 klicka här (material tom tävlingsbestraffning)

Bild 29 tom 62 klicka här (protest, vädjan etc)

 

 Här hittar du ett förslag på blankett för tävlingsbestraffning

 

Blankett för tävlingsbestraffning

Blankett protest och vädjan

 

Härnedan hittar du materialet som VmxK använt till Banbyggarutbildningen

Tänk på att materialet revideras med hänsyn till våra regler och kan behöva uppdateras. Vi har tacksamt lånat några bilder mm från Sektionens banbesiktningsmaterial.  

Håll till godo!

   

Banbyggarutbildning del 1 (3) kap 1-3  

Banbyggarutbildning del 2 (3) kap 4  

Banbyggarutbildning del 3 (3) kap 5

 

Nyhetsbrev

 

 

Cuper och serier

 

Om tävlingen arrangeras som cup eller serie och några klubbar enats om t.ex. poängberäkning, gemensamma priser etc. skall man i TR hänvisa till dessa regler och var man kan hitta dessa. Utan hänvisning till dessa är det inte möjligt att åberopa dessa vid en meningsskiljaktighet.

 

 

NT och SR 

All motorsport styras av Rikspolisens författningssamling ("Fappen"). Svemo har "tolkat" och kompletterat dessa regler i ett Nationellt tävlingsreglemente (NT). NT är inte grenbundet utan omfattar alla discipliner. Respektive disciplin har sedan ett eget SR (Särskilt reglemente för .......).

Det är inte möjligt att avtala bort några av de regler som står i NT eller SR. Man kan alltid förstärka eller komplettera olika regler, t.ex. klubbspecifika önskemål avseende miljö eller annat.

  

Tävlingstillstånd

Tävlingstillstånd (nationell tävling)

Först när nedanstående kriterier är uppfyllda finns det tävlingstillstånd

1 När distriktet lämnat ett godkännande på en tävlingsansökan

2 När en domare är tillsatt, TR godkänt och påskrivet

3 När tävlingsavgiften till Svemo är betald och

4 när tävlingen därefter finns i tävlingskalendern

D.v.s. det räcker t.ex. INTE med att den "bara" finns i tävlingskalendern.

   

Domare eller inte?

För alla tävlingar skall man söka tillstånd hos Svemo (via Svemo TA).

Av förståeliga skäl finns det inte tillräckligt antal Domare att genomföra

"alla tävlingar på en och samma dag".

Därför prioriteras tävlingstillstånden om konkurrerande tävlingar söks på samma dag.

En tävling kan naturligtvis arrangeras som en enklaretävling (och har, i normalfallet, inte krav på en någon domare). Aktuellt reglemente för enklaretävlingar hittar man på Svemos hemsida.

En "ren" Guldhjälmstävling behöver normalt inte någon domare. Distriktet kan, om de av någon anledning så önskar, ställa krav på en domare även på en Guldhjälmstävling.

En guldhjälmstävling kan samarrangeras med en nationell tävling. I detta fall kommer också domarkravet att omfatta även guldhjälmsdelen.

 

Tips! Se domaren som en hjälp till klubben.

Kontakta honom/henne, innan tävlingen, om du har frågor.

 

Tävlingsledare från annan klubb

Som reglerna är utformade är det inte möjligt att "låna in" en tävlingsledare från annan klubb. Tävlingsledaren har sin tävlingsledarlicens i den klubb man är medlem i. Man kan förvisso vara medlem i mer än en (1) klubb man bara ha sin licens i en klubb.

 

Målflaggen eller transponderslingan

OM det nu skulle vara så att transponderslingan ligger före eller efter "målflaggen" är det så att - Det är alltid passagen över transponderslingan som gäller, för "först i mål".

 

 

Uppdaterad: 2013-12-11 19:25
Skribent: Thomas Nygren

Följ länkarna för att ta del av våra protokoll

2018-11-22

På måndag börjar Sixdays i Chile.

2018-11-10

Har ni tänkt att bli tävlingsledare?

2018-11-10


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping