Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
VÄSTRA MOTORCYKELFÖRBUNDETS UTBILDNINGAR OCH DESS KRITERIER

I västra motorcykelförbundet kan vi erbjuda följande utbildningar.

 

Tävlingsfunktionär

Utbildningen görs på klubbnivå i lärgrupper via SISU Idrottsutbildare. Den är indelad grenvis och kravet för att få gå utbildningen är att deltagaren fyllt 15 år. Till sista träffen bjuder man in en fackman som kommer och gör en summering.

 

Tävlingsledare

Om man har tävlingsfunktionärslicensen i botten (grenvis) och är fyllda 18 år kan man sedan gå vidare och utbilda sig till tävlingsledare, som är en tvådagars utbildning. Deltagarna ska ha haft minst tre dokumenterade chefsuppdrag innan, eller skaffat sig dessa efter utbildningen, för att få sin licens.

 

Fortbildning tävlingsledare.

Denna endagars utbildning är för Dig som innehar tävlingsledarlicens, licensen måste uppdateras vart tredje år.

 

Tävlingssekreterare

Utbildningen genererar inte i en licens men är viktig att gå ändå. En person som har gått denna utbildning är en oerhörd avlastning för tävlingsledaren. Utbildningsmaterialet är anpassat så att det går att användas både som en tvådagarsutbildning anordnad av distriktet eller som  lärgrupper via SISU Idrottsutbildare på klubbnivå. Vid tvådagarsutbildningen har man transponderutbildning en av dagarna. När man anordnar hemma i klubben kan man bestämma själv hur bästa upplägg är för att få utbildning i transponder systemet och hur det fungerar.

 

Fortbildning tävlingssekreterare

Under en (1) dag uppdaterar vi oss med "nyheter" och utbyter erfarenheter. Kursen vänder sig till dig som varit tävlingssekreterare en tid men också till dig som bara känner dig lite "ringrostig"

 

Barnledare

För att få gå på Svemos utbildning för barnledare skall man gå SISU:s Plattformen 2 dagar. Intyg skall skickas i anmälan.  Man blir barnledare, som ska utbilda barn och vårdnadshavare på klubbnivå i "Att bli med guldhjälm". Efter utbildningen söks barnledarlicens som berättigar till att hålla guldhjälmsutbildning i den egna klubben samt skriva under ansökan om guldhjälmslicens för klubbens egna förare.

 

Tränare nivå 1 motocross

För att få Tränarlicens nivå 1 motocross ska man deltaga i SISU:s tvådagars Grundtränarutbildning (GTU nivå 1) samt en endagars Teknikutbildning som genomförs av distrikten. Här kan Du läsa mer om tränarutbildningen  och krav för att behålla tränarlicens från 2013

 
Miljö

Klubbarnas Miljöansvariga inbjuds till denna endagars utbildning. Samtliga klubbar skall ha utsett en miljöansvarig som rekommenderas att delta i denna utbildning för att hålla sig uppdaterade.

 

Banbyggarutbildning

Kursen vänder till dig som har ansvaret/hjälper till att iordningställa motocrossbanan inför en träning, en tävling eller bara fixa till banan i allmänhet.

 

Dagen börjar med att vi går igenom de regler och krav som "formellt" ställs på hur en bana skall se ut med hänsyn taget till bl.a. ban-, depå- och publikområden, "avåkningsbara" frizoner samt kravet banmarkeringar.

Efter lunch går vi bl.a. igenom vad som man bör tänka på inför en banbesiktning och avslutar dagen med att vi byter erfarenheter hur man hanterar olika material i t.ex. hopp och kurvor – Hur vi bygger ett hopp för att det skall hålla "hela säsongen" - går det?

 

Fortsättningskursen, bandesign, diskuterar vi upphopp, landningar, startsträckor, hastigheter, längder, vinklar mm mm

 

Ljudmätning

På denna utbildning får man lära sig hur det går till att utföra ljudmätning på bästa sätt samt vilka regler som gäller.

Uppdaterad: 2016-10-28 14:55
Skribent: Christina H. Klemetz

Följ länkarna för att ta del av våra protokoll

2018-11-22

På måndag börjar Sixdays i Chile.

2018-11-10

Har ni tänkt att bli tävlingsledare?

2018-11-10


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping