Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Biologisk mångfald

Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur, Nationalnyckeln och länsstyrelser med flera har rapporterat om motorbanors potential för ökad biologisk mångfald (se referenslista "Översikt av rapporter gällande biologisk mångfald och motorbanor/kontinuerlig störning").

 

Svemos målsättning, som en del i förbundets övriga miljöarbete, är att etablera dessa kunskaper och att klubbarna sköter sina anläggningar för att gynna den biologiska mångfalden än mer. Det finns utbildningsmaterial med generella skötselråd. I mån av tid sker även besök i Svemos regi där mer platsspecifika skötselplaner tas fram i samråd med klubben. Anmäl gärna intresse för sådant besök till Svemo kansli.

 

Ett exempel är åtgärder genomförda inför Enduro-VM i Enköping 13-15 juni i samarbete med Göta MS där Länsstyrelsen Uppsala och Enköpings kommun stöttat via ett s k LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen). Där banan går över sandig och grusig mark vid Enköpingsåsen finns höga naturvärden. Där finns ovanliga och hotade växt- och djurarter som bland annat hotas av igenväxning. Göta MS har genom praktiska åtgärder såsom röjning av tallar förbättrat arternas livsmiljöer. Tvärtemot vad många kanske tror behövs kontinuerlig störning i dessa miljöer för att förhindra igenväxning.

 

Göta MS och Svemo har samverkat kring de praktiska åtgärderna. Zoologiprofessor Nils Ryrholm har fortsatt sitt tidigare samarbete med Svemo och bidragit med sin kunskap vid planeringen av åtgärderna. Enköpings kommun har medverkat i planeringen.

 

Försvarsmakten och Fortifikationsverket har gett tillstånd för åtgärder på den statliga marken.

 

Naturvårdsåtgärderna har sporrats av ett statligt bidrag för lokal naturvård, LONA-medel, via Länsstyrelsen i Uppsala. FIM (Det internationella motorcykelförbundet) har också uppmärksammat projektet. Svemo och övriga medverkande i projektet hoppas kunna inspirera andra klubbar till att göra liknande naturvårdsåtgärder vid sina banor.

Utbildning och fallstudie biologisk mångfald Enduro-VM 2014

Uppdaterad: 2015-09-30 09:54
Skribent: Lena Bleckman
Epost: lena@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping