Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Enduro-VM 2014

I våra och Enduro-VM:s spår skapar vi framtiden för hotade växter och djur!

 

Kontinuerlig störning mycket viktig för många rödlistade/utrotningshotade arter!

 

Bland experter som arbetar med utrotningshotade och rödlistade arter är det sedan länge känt att flertalet arter av de som är mest hotade i Sverige idag antingen är knutna till marker med kort och gles vegetation eller till gamla träd och naturskogar. Den korta glesa vegetationen med bara jordfläckar är hemvist för ett mycket stort antal värmeälskande organismer, såväl växter som djur (antalsmässigt är det flest insekter) varav många är hotade. I synnerhet på sandiga marker hittar man många arter eftersom sanden är lätt att gräva i och ger varma mikroklimatiskt gynnsamma livsmiljöer.

 

Läs hela dokumentet om hur våra motorbanor hjälper till att skapa värdefull markstörning för att bevara den biologiska mångfalden.

Uppdaterad: 2014-06-09 15:21
Skribent: Lena Bleckman
Epost: lena@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping