Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Bidrag

RF anläggningsbidrag kan beviljas bl a för miljöförbättringar och energieffektivitet.

Ta kontakt med ert DF (distriktsförbund, t ex Västerbottens Idrottsförbund, Skåne Idrottsförbund osv) för information och ansökningshandlingar.

Läs mer på RF:s hemsida.

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/

 

EU-bidrag

Ta kontakt med er kommun för att få information och hjälp att söka EU-bidrag för att t ex göra miljöförbättringar på er anläggning.

 

LONA-bidrag

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Tre Svemoprojekt har fram till och med 2016 fått bidrag, exempelvis för att skapa fina dammar, rycka tall eller slåttra för att hindra igenväxning. LONA-bidrag finns idag i alla Sveriges kommuner. Grundtanken med satsningen är att lokal naturvård ska stimuleras genom statsbidrag (högst 50 %) till naturvårdsprojekt som bygger på lokala initiativ och delaktighet. Kommunen har därför en viktig roll tillsammans med andra relevanta aktörer, gärna i samverkan och partnerskap, att initiera och genomföra bra lokala projekt. Bidrag kan bara ges till faktiska kostnader. Värdet av ideellt arbete kan utgöra delar av eller hela egenfinansieringen. Åtgärder som avses utföras ideellt eller av personer som erhåller stöd eller annat bidrag från stat eller kommun kan räknas som medfinansiering till ett värde av högst 200 kronor per timme.

http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/

 

Ladda ner sidan och sätt i Miljöpärmen
 

Uppdaterad: 2016-09-27 15:50
Skribent: Lena Bleckman

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping