Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Miljöbalken

Miljöbalken styr stora delar av vår verksamhet. Gå in på länken till miljöbalken nedan. Där kan du bl a läsa om hänsynsregler och egenkontroll.

I lagkravslistan "Lagar och andra krav" finns ett urval på de lagar och andra krav som oftast berör motorbanor. Observera att listan inte gör anspråk på att vara komplett och att respektive klubb alltid måste samråda med lokala myndigheter om vad som gäller i det specifika fallet. Lagkravslistan ger dock ett stöd i detta.

 

Miljöbalken vinns att hämta på nätet under adress:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm

 

För motorsport är Naturvårdsverkets Allmänna Råd om Buller från Motorsport särskilt viktiga att beakta och läsa. Se länken nedan.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_16.pdf

 

Även Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll är särskilt viktig att leva upp till för motorklubbar. Svemos miljöcertifieringsblankett är utformad utifrån kraven i denna förodning.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.htm

 

Detta gäller vid transport av farligt avfall: (Se Avfallsförordningen 2011:927 §36). Efter anmälan till Länsstyrelsen få klubben/arrangören själva transportera vissa mängder av farligt avfall (upp till 100 liter eller 100 kg per kalenderår). Om klubben/arrangören anmäler egen transport av farligt avfall, se då till att spara en kopia på anmälan och Länsstyrelsens godkännande,. Klubben/arrangören måste journalföra mängderna, vad det är för typ av avfall och vart de transporteras. Mängder över nämnda värden kräver tillstånd och utökade krav vid transport. Se respektive Länsstyrelses hemsida där blanketter för anmälan och tillstånd finns och de är nedladdningsbara. Om klubben/arrangören tecknar ett avtal med ett auktoriserat företag som hämtar ert farliga avfall skall den som lämnar avfallet och den som tar emot avfallet se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet skall innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet skall vara undertecknat av den som lämnar det farliga avfallet.

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm

 

Ladda ner sidan för att sätta i miljöpärmen (pdf)

 

Uppdaterad: 2016-09-27 15:39
Skribent: Lena Bleckman

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping