Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Nyheter

År Månad
I protokollet kan du läsa om miljökommitténs arbete med ljud, biologisk mångfald, klubbkontakter och miljöstöd samt förnyelsebara bränslen mm.
 
Miljöpriset på 10 000 kronor har delats ut årligen sedan 2002. Nu kan just din klubb söka! Ansökan ska vara Svemo tillhanda senast den 1/12.
 
Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur, Nationalnyckeln och länsstyrelser med flera har rapporterat om motorbanors potential för ökad biologisk mångfald. Hur kan det vara så?
 
FMCK Strängnäs bana Hålbyspåret har miljöcertifierats.
 
Professor Nils Ryrholm har tillsammans med Svemos miljösamordnare Mikael Norén fortsatt de årliga rådgivande sommarbesöken hos ett antal Svemo-klubbar och deras banor.
 
Eskilstuna Smederna är först i världen med att köra speedwaymotorcyklar på svensktillverkad förnybar metanol.
 
Kilsbergens MK bana Ragnarök har miljöcertifierats.
 
Finspångs MS ligger i framkant på miljöarbetet och har utnyttjat kunskaperna om motorbanans potential för biologisk mångfald genom Svemos projekt.
 
Svemo Miljöpris 2016 delades ut till Göta MS på förbundsmötet i Frösundavik, Solna den 9 april.
 
Dagen före Miljöforum hade Miljökommittén möte 2-2016.
 
1 2 > »

Arbetet med organisationsutredningen etapp 2 är i fullgång. I två månader har läsare på Svemos hemsida kunnat genomföra en enkätundersökning med fokus på ”Framtida medlemskap och organisation samt demokratiska principer”. Nu är sammanställningen av enkäten färdig och vi har fått ett mycket intressant resultat.

2016-09-30

Hösten 2017 flyttas Motocrossgymnasiet till Gymnasium Skövde och utökas med platser i enduro. Nu är dags för dig som går i 9:an att söka. Senast 15 oktober ska ansökan vara inskickad till Svemo.

2016-09-27

10 nya förare är uttagna till Topp & Talang 2016-2017

2016-09-09


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping