Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Bekämpa lupinerna!
När Svemo och professor Nils Ryrholm varit ute på turné hos våra klubbar har vi ofta sett ett stort miljöhot mot många av banorna, miljön (den biologiska mångfalden) och därmed vårt miljöarbete, nämligen att lupinerna är på kraftig frammarsch.

Lupiner breder för närvarande ut sig starkt över hela Sverige och konkurrerar ut viktiga inhemska växter och djur ( se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6207917 )

 

Lupin är en invasiv art som har införts av människan (från Sydamerika) och är svartlistad av EU på grund av sin skadliga miljöpåverkan.

  • Områden där lupiner har etablerat sig klassas som mindre biologiskt värdefulla av EU, vilket är negativt för projektet att göra motorbanor till en miljöresurs genom att främja den biologiska mångfalden.
  • Om det inte är möjligt att gräva upp alla blommande plantor tidigt på säsongen (se nedan) skall alla blomställningar på lupinerna tas bort innan de får frön och sedan förstöras.
    För varje år som lupiner står och fröar på banområden, desto svårare och mer arbetskrävande blir det sedan att få bort dem. Det enklaste är att köra de borttagna lupinerna på deponi, de får absolut inte ligga på hög där de kan föra av sig och bilda nya härdar.
  • Lupiner som har blivit så stora att de blommar har mycket kraftiga rötter, vilket gör att de är näst intill omöjliga att rycka upp med rötterna, möjligen kan man lyckas med detta i väldigt lös sand. Om roten är kvar i marken växer en ny blomställning snabbt upp som kan blomma redan samma år. Det minst svåra sättet att bli av med lupiner är nog i flertalet fall att gräva upp dem med maskin och skicka även rötterna på deponi. Detta kan med fördel göras tidigt på blomningssäsongen (och innan de fröat av sig) när plantorna är lätta att upptäcka. Man bör vara noggrann med att försöka få bort rötterna hela eftersom större rotdelar kan bilda nya plantor omgående.
  • Dessa procedurer måste upprepas varje år, vilket på sikt kommer att minska arbetsbelastningen att hålla efter lupinerna, men det tar flera års arbete innan alla lupiner försvunnit. Det tar flera år för en lupinplanta att bli så stor att den börjar blomma och innan dess är lupinen betydligt svårare att upptäcka, förutom på nära håll.
  • Lär man sig att hitta även småplantorna så är dock dessa mycket lättare att ta bort eftersom de ännu inte utvecklat en kraftig rot. På så sätt kan man spara mycket framtida arbete då småplantorna ännu inte kan fröa av sig och är lätta att dra upp. Därefter måste man varje år vara observant på att inga gömda frön bildar nya plantor eller att nya plantor etableras från införda frön.
  • Helst bör även lupinbestånd på tillfartsvägar och i direkt anslutning till banområdet bekämpas för att undvika ny "smitta". Eftersom det tar flera år för lupinplantan att nå den storlek som den behöver för att börja blomma kan det ena året skenbart se ut som alla lupiner är borta för att det nästa år "åter" finns blommande lupiner på banan - därför måste man hålla koll varje år!
Uppdaterad: 2015-08-05 11:46
Skribent: Lena Bleckman
Epost: lena@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping