Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Svemos miljöarbete uppmärksammat inför stora lupinbekämpardagen
Svemos arbete med naturvård har glädjande nog uppmärksammats av Fältbiologerna, som liksom Svemo arbetar med naturvård och bekämpar invasiva arter som hotar vår svenska flora och fauna. Lupinen är en sådan invasiv art som breder ut sig på den svenska artrikedomens bekostnad. Den 6:e juni arrangerar Fältbiologerna "Stora lupinbekämpardagen".

Se mer på https://www.facebook.com/events/162830674413059/ 

 

Svemo har sedan 2011 arbetat med att sprida kunskap om motorbanornas potential för ökad biologisk mångfald, bland annat genom rådgivande besök hos klubbar och myndighetskontakter där skötselplaner skapats i samråd med klubbar. Totalt har ett 50-tal klubbar besökts i positiv anda. Med andra ord använder våra klubbar inte bara banområdet till mc-åkning utan även biytor som avåkningszoner och andra öppna ytor för att skapa miljönytta.

 

Till dags dato har dessutom sex projekt på motorbanor fått naturvårdsbidrag från respektive kommun/länsstyrelse. Inventeringar och översiktliga undersökningar som utförts har visat att motorbanor väldigt ofta är betydligt artrikare än omgivningen. Detta för att bland annat igenväxning hindras tack vare aktiviteterna på våra banor.

 

Det är mycket positivt att allt fler förstår och belyser denna positiva miljöaspekt i vår verksamhet på motorbanor. Svemo är världsledande i detta miljöarbete och har bland annat föreläst för FIM på Malta och i Schweiz och för förbunden i Nederländerna och Danmark. Kunskapen om Svemos arbete för naturvård har genom detta spridits world-wide.

 

Källor: http://www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Kommitteer/Miljo/Biologiskmangfald/)

Uppdaterad: 2018-06-05 12:26
Skribent: Lena Bleckman
Epost: lena.bleckman@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping