Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
SVEMO Miljöpolicy

Miljöpolicy för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet  

Svemo ska ta sitt ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcykel- och snöskotersporten mot en långsiktig hållbar utveckling.

Svemos klubbars betydande miljöaspekter är ljudemissioner, motorbanorna som resurser för den biologiska mångfalden, utsläpp till luft och avfalls- och kemikaliehantering. Dessa utgör grunden för Svemos målstyrda miljöarbete.  

 

Det innebär att:      

  • Svemo utifrån ett helhetsperspektiv bidrar till miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala förbättringar och anpassar framtidens motorcykel- och snöskotersport som en del i en hållbar utveckling.

 

  • Svemo främjar den biologiska mångfalden och en teknikutveckling som bidrar till positiv miljöpåverkan inom motorcykel- och snöskoterindustrin som sedan kan leda till förbättringar och en hållbar utveckling i samhället
          
  • Svemo alltid strävar efter att minimera och förebygga den negativa miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till för att förebygga förorening av miljön och att vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar verksamheten samt uppfyller lagar och andra krav.
           
            
  • Svemo genom utbildning ökar kunskapen om miljöfrågor hos klubbar, förare, ledare, arrangörer och andra som bidrar till verksamhetens genomförande.  

Medlemmar och aktiva på alla nivåer inom Svemo ska veta om och följa vår miljöpolicy och sprida kunskap om denna.     

Ladda ner miljöpolicyn (pdf)

Uppdaterad: 2016-06-17 13:38
Skribent: Lena Bleckman

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17

I styrelsens protokoll från möte nr 3 2017 kan ni bland annat läsa om ny sammansättning av en del kommittéer.

2017-04-06


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping