Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Säkerhetsgruppen

Inledning
Att träna och tävla inom motorsport innebär risker för utövare och funktionärer och det är därför viktigt att vi i alla led och vid varje tillfälle tänker på säkerheten.
Förare, funktionärer, klubbar, arrangörer och förbund måste alla ständigt arbeta med att förbättra och utveckla våra verksamheter med avseende på säkerhet och detta måste vi göra tillsammans.

 

Vision (fastlagd av styrelsen)
SVEMO ska vara erkänt ledande i världen vad gäller säkerhetsarbete vid utövande av motorcykel- och snöskotersport.
Varken förare, funktionär eller åskådare ska bli allvarligt skadade vid utövande av motorcykel- och snöskotersport i SVEMOs regi och antalet olyckor och olyckstillbud ska minimeras.

 

Säkerhetsgruppens övergripande mål och funktion
Att skapa förutsättningar för uppfyllande av den av styrelsen fastlagda visionen och strategin genom att främst arbeta förebyggande. Gruppen rapporterar till styrelsen och är endast rådgivande och kan inte fatta egna beslut som påverkar verksamheten inom Svemo. 

 

Löpande arbete

Gruppens arbete består av att:

  • avhålla 4-5 möten för diskussion och analys av aktuella ärenden
  • under året vara tillgänglig för granskning av eventuella olyckor och rapportera till styrelsen
  • bevaka ett antal tävlingar inom olika grenar
  • deltaga i Nordic Accident Safety Commission (NASC) möten
  • genomföra de av säkerhetsgruppens definierade arbetsuppgifterna
  • hålla sig uppdaterade på trender inom olycksstatistiken och föreslå åtgärder när så är befogat
  • föreslå utbildningsinsatser för ökad säkerhet
  • deltaga med säkerhetsaspekter vid diverse kurser

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17

I styrelsens protokoll från möte nr 3 2017 kan ni bland annat läsa om ny sammansättning av en del kommittéer.

2017-04-06


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping