Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Utbildningsplan

Följande utbildningar har hittills meddelats av Svemo distrikt/grensektioner/kommittéer att genomföras under hösten 2016 och våren 2017. Planen uppdateras fortlöpande under året. Efter varje kurs finns en ansvarig angiven och denne/denna kan ge Dig närmare besked om kursen. Saknar du någon kurs i din gren eller ditt distrikt? Kontakta den angivna kontaktpersonen!   Tryck på något av orden nedan för att komma direkt till den grenens eller det distriktets utbildningsplan.   Dragracing - Enduro  - Minimoto  - Motocross - Roadracing  - Snöskoter  - SuperMoto  -Track Racing - Trial  - Miljökommittén  - Barnkommittén  - Utbildningskommittén samt centrala kurser Övre Norra  - Mellersta Norra  - Nedre Norra  - Östra  - Västra  - Södra

Kurs

Datum                   

Målgrupp/Kontaktperson

Kontaktperson

Dragracing

       
Utbildningshelg Dragracing
Sundsvall
Inbjudan kommer senare
 2018-02-03-04

Funktionärer
Kontaktperson: Johan Granqvist
johan.granqvist@svemo.se

 

 

Utbildningshelg Dragracing
Svemo-huset
2018-03-17-18 Funktionärer
Kontaktperson: Johan Granqvist
johan.granqvist@svemo.se 

 


Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Enduro

     
Fortbildning Tävlingsledare
Norrköping

2017-10-07
INSTÄLLD!
Tävlingsledare enduro Patricia Eneroth
070-9983734
patricia.eneroth@svemo.se 
Supervisorträff
Norrköping
2017-10-08 Supervisors enduro Patricia Eneroth
070-9983734
patricia.eneroth@svemo.se 

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Minimoto

     
       

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Motocross

     
      Magnus Markenfelt
tel m) 070-7818753
magnus.markenfelt@svemo.se

     

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Roadracing

     

 

 

 

  Fredrik Hansson
fredrik.hansson@svemo.se  

  

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Track Racing

     
Tävlingsledare (Grund)
Norrköping
2017-10-28-29

Tävlingsfunktionärer Track Racing 

Ola Hansson
070-593 5820
olahansson@msn.com

 

Lagledarkurs (Grund)
Norrköping
2017-10-29

Tävlingsfunktionärer Track Racing 

Ola Hansson
070-593 5820
olahansson@msn.com

 

Chefstekniker (Grund)
Norrköping
2017-10-29

Tävlingsfunktionärer Track Racing 

Ola Hansson
070-593 5820
olahansson@msn.com

 

Fortbildning domare
Örebro
2017-11-25-26

Domare Track Racing

Ola Hansson
070-593 5820
olahansson@msn.com

 

Domarutbildning (Grund)
Norrköping
2018-02-02-04

 

Ola Hansson
070-593 5820
olahansson@msn.com
Tävlingsledare (Grund)
Norrköping
2018-02-02-03

Tävlingsfunktionärer Track Racing 

Ola Hansson
070-593 5820
olahansson@msn.com 

 


  

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Snöskoter

     
     

Anders Tibbling
tel. a) 011-23 10 90
anders.tibbling@svemo.se  

 


 

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

SuperMoto

     
       

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Trial

     
         

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Miljökommittén

     
Miljöforum
Arlandastad
2018-03 Miljöansvariga i distrikt och sektioner
samt internationellla miljöfunktionärer

Olle Bergman
tel. 070-634 08 71
olle.bergman@svemo.se  

 


Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Barnkommittén

     
      Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se    

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Utbildningskommittén
samt centrala kurser

     
Utbildningskonferens 2017-10-21-22 Utbildningsansvariga i distrikt och sektioner
Särskild inbjudan

Lena Bleckman
tel. a) 011-23 10 87
lena@svemo.se    

 

Tävlingsledarutbildare 2017-11-19 Personer som utbildar tävlingsledare
Särskild inbjudan

Lena Bleckman
tel. a) 011-23 10 87
lena@svemo.se    


Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Övre Norra

     

Grundstränarutbildning genom SISU
Välj ditt SISU-distrikt
Välj ämneskategori: Ledarskap och Tränarskap
Välj namn: Grundtränarutbildningen 

 

  Blivande tränare motocross
SISU:s GTU nivå 1 måste
genomföras innan man går
Svemo-delen
Håkan Olsson
tel. m) 070-607 34 70
hakan.olsson@svemo.se

Plattformen genom SISU
Välj ditt SISU-distrikt
Välj ämneskategori: Ledarskap och Tränarskap
Välj namn: Plattformen

 

Blivande barnledare i alla grenar.
Övre Norra har beslutat att
SISU:s Plattformen (2 dagar)måste
genomföras innan man går
Svemo-delen (1 dag) genom distriktet. 

 

Håkan Olsson
tel. m) 070-607 34 70
hakan.olsson@svemo.se

Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Mellersta Norra

     

Grundstränarutbildning genom SISU
Välj ditt SISU-distrikt
Välj ämneskategori: Ledarskap och Tränarskap
Välj namn: Grundtränarutbildningen

  Blivande tränare motocross
SISU:s GTU nivå 1 måste
genomföras innan man går
Svemo-delen

Marie Westerlund
tel. 070-170 61 57
lars.ake.westerlund@telia.com

 

Tävlingsledarutbildning
Örnsköldsvik

2017-12-02-03 Tävlingsfunktionärer 

Marie Westerlund
tel. 070-170 61 57
lars.ake.westerlund@telia.com 


Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Nedre Norra

     

Grundstränarutbildning genom SISU
Välj ditt SISU-distrikt
Välj ämneskategori: Ledarskap och Tränarskap
Välj namn: Grundtränarutbildningen   

 

  Blivande tränare motocross
SISU:s GTU nivå 1 måste
genomföras innan man går
Svemo-delen

Karin "Knalin" Boström
Mob: 010-4590305

karin.bostrom@dalaidrotten.se

Plattformen, GTU nivå 1 och andra kurser
i SISU Dalarna

2017-hösten  

Karin "Knalin" Boström
Mob: 010-4590305

karin.bostrom@dalaidrotten.se

 

Barnledarutbildning
Falun

2017-11-25-26 Ledare för barn under 12 år

Karin "Knalin" Boström
Mob: 010-4590305

karin.bostrom@dalaidrotten.se

Tävlingsledarutbildning
Falun

2017-11-25-26 Tävlingsfunktionärer

Karin "Knalin" Boström
Mob: 010-4590305

karin.bostrom@dalaidrotten.se

Kurs i HLR - Akut omhändertagande
Falun

2017-11-26 Ledare och aktiva

Karin "Knalin" Boström
Mob: 010-4590305

karin.bostrom@dalaidrotten.se

 


Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Östra

     

Grundstränarutbildning genom SISU
Välj ditt SISU-distrikt
Välj ämneskategori: Ledarskap och Tränarskap
Välj namn: Grundtränarutbildningen  
Kommande GTU-kurser i Östras SISU-distrikt    

 

  Blivande tränare motocross
SISU:s GTU nivå 1 måste genomföras innan man går Svemo-delen
SISU-distrikten +
Eva Fahlén
tel. 0709-708 999
eva.fahlen@svemo.se

Barnledarkurs
Arlandastad

2017-11-18 Ledare för barn under 12 år

Eva Fahlén
tel. 0709-708 999
eva.fahlen@svemo.se

 

Tränare nivå 1 motocross
Arlandastad

2017-11-18

Blivande tränare motocross.
SISU:s GTU nivå 1 måste
genomföras innan man går
Svemo-delen 

Eva Fahlén
tel. 0709-708 999
eva.fahlen@svemo.se 

 


Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Västra

     
Inbjudan till alla nedanstående kurser kommer att finnas på hemsida Svemo/Västra samt här i utbildningsplanen
 
Grundstränarutbildning genom SISU
Välj ditt SISU-distrikt
Välj ämneskategori: Ledarskap och Tränarskap
Välj namn: Grundtränarutbildningen
 
  Blivande tränare motocross
SISU:s GTU nivå 1 måste
genomföras innan man går
Svemo-delen
Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se

SDF årsmöte
Jula Hotell i Skara

 

2018

Speciell inbjudan

Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se

Tävlingsledarutbildning - grund
Trollhättan

2018-03-24-25

Samtliga grenar - Genomgått

tävlingsfunktionärsutbildning och fyllt 18 år.

Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se

Barnledarutbildning
Trollhättan

2018-03-24

Samtliga grenar. Blivande barnledare som gått

SISU:s 2-dagars Plattformen

Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se

Ljudmätning

 

 Motocross, enduro

Vid intresse maila
jeanette.nyberg@svemo.se

Fortbildning tävlingsledare motocross
Trollhättan

2018-03-24

 Tävlingsledare motocross

Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se 

Tränare nivå 1 motocross
Trollhättan

2018-03-25

Blivande tränare motocross
SISU:s GTU nivå 1 måste
genomföras innan man går
Svemo-delen 

 

Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se

Miljöutbildning
Trrollhättan

 

201803-25

 Miljöombud i klubbarna

Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se 

Tävlingssekreterarutbildning
Trollhättan 

2018-03-25

Personer med tävlingsfunktionärslicens
 

Jeanette Nyberg
tel. 070-766 08 32
jeanette.nyberg@svemo.se 


Kurs

Datum

Målgrupp

Kontaktperson

Södra

     
Grundstränarutbildning genom SISU
Välj ditt SISU-distrikt
Välj ämneskategori: Ledarskap och Tränarskap
Välj namn: Grundtränarutbildningen  
 
  Blivande tränare motocross.
SISU:s GTU nivå 1 måste
genomföras innan man går
Svemo-delen 

Malin Nylund
tel. 073-415 69 77
malin.nylund@svemo.se

MX-Forum/Distriktsgrenmöte
Vrigstad

2017-11-04

Klubbledare/lagledare/tävlingsledare/tävlingsansvariga 

Malin Nylund
tel. 073-415 69 77
malin.nylund@svemo.se

 

Enduroforum/Distriktsgrenmöte
Vrigstad 

2017-11-04

Klubbledare/lagledare/tävlingsledare/tävlingsansvariga 

 Malin Nylund
tel. 073-415 69 77
malin.nylund@svemo.se

Miljöforum
Vrigstad

2017-11-04

Miljöombud och miljöansvariga i klubbar 

Malin Nylund
tel. 073-415 69 77
malin.nylund@svemo.se

 

Tränare nivå 1 motocross
Vrigstad

2017-11-25

Blivande tränare motocross.
SISU:s GTU nivå 1 måste
genomföras innan man går
Svemo-delen 

Malin Nylund
tel. 073-415 69 77
malin.nylund@svemo.se

 

Barnledare
Vrigstad

2017-11-25-26

Ledare för barn under 12 år

Malin Nylund
tel. 073-415 69 77
malin.nylund@svemo.se

 

Uppdaterad: 2017-12-11 15:24
Skribent: Lena Bleckman

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping