Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Regeländring NT 2019
Regeländring rörande "Release" 2019 (gäller alla grenar)

Regeländringen innebär att om guldhjälmsförare ansöker och beviljas Release från Svemo för att ta ut licens i annat FMN (land), förlorar föraren den nationella guldhjälmslicensen i Svemo och kan därför inte delta i guldhjälmstävlingar längre.
Releasen gäller ett kalenderår. 

 

7.1.1.5 Release För att ta ut förarlicens i annan FIM ansluten Federation krävs release utfärdad av Svemo licensavdelning och undertecknad av Generalsekreteraren. Release kan tidigast utfärdas det kalenderår föraren fyller 12 år.


Se utdrag ur protokoll nr 2 Svemo styrelse:

 

Bakgrund:

Styrelsen har tidigare, precis som samtliga specialidrottsförbund, tagit beslut om att anta "RF
Anvisningar för Barn- och Ungdomsidrott". Detta beslut omfattar samtliga grenar och
medlemmar, och även om vissa av anvisningarna i dokumentet vållat debatt så har acceptansen
generellt sett varit stor inom förbundet. Beslutet har sedan förtydligats vid styrelsemötet 2018-12-
08, främst för en mindre grupp barn och målsmän inom motocross. Efter styrelsemötet i december
2018 har det framkommit att vissa nationella förbund inte accepterar en "Confirmation". Med
hänvisning till FIM Sporting Code kräver dessa förbund en "Release" för att utfärda en licens till
barn under 12 år. Styrelsen har att beakta det tidigare beslutet att följa RF anvisningar, samtidigt
som man är förbunden att följa FIM reglemente. Styrelsen vill också undvika att de barn det gäller
ska hamna i ett så kallat moment 22, där de inte kan agera utan att vara i konflikt med minst ett av
regelverken.
Problemet gäller främst motocross, och motocross-sektionen har analyserat situationen och
inkommit med en utförlig bakgrund och förslag till hanterande från Svemos sida.

 

Beslut:
Styrelsen beslutade att barn under 12 år som vill delta i internationella mästerskapstävlingar inte
ska kunna göra det med en svensk guldhjälmslicens. Föräldrar som trots detta vill att deras barn
ska tävla i internationella mästerskapstävlingar får begära en release och skaffa licens i annat
land.
Vad gäller övrig internationell verksamhet för barn under 12 år vill styrelsen föra ytterligare
dialog med sektionen innan beslut tas.

Uppdaterad: 2019-03-20 13:38
Epost: kansli@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping