Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
SMC och Svemo uppvaktar EU om Motorfordonsförsäkringsdirektivet
Rimliga och rättvisa MC-försäkringar är oerhört viktig fråga för SMC och Svemo. Nu vill EU ändra motorfordonsförsäkringsdirektivet. SMC och Svemo har läst och svarat på regeringens remiss under hösten. Förslaget oroar många och främst de som tävlar och tränar inom motorsporter. Direktivet ställer nämligen krav på att det ska gälla alla fordon i alla sammanhang. Tolkningen av detta krav är oklar. SMC och Svemo anser att vi ska få behålla de undantag som finns i Trafikskadelagen för dem som tävlar och tränar på inhägnat område. Vi befarar annars att försäkringsvillkor gör det dyrare att ägna sig åt MC-sport samt att kostnader för skador inom sporten kan drabba landsvägsmotorcyklister. Idag skickar SMC och Svemo ett gemensamt brev till de svenska EU-parlamentarikerna som kommer att behandla frågan inom kort.

Detta är budskapet till de svenska EU-parlamentarikerna från SMC och Svemo:

Angående revision av motorfordonsförsäkringsdirektivet 2018/0168(COD)
SMC och Svemo vill att du lägger fram ett tilläggsförslag i behandlingen av motorfordonsförsäkringsdirektivet 2018/0168(COD).  Vi är oroliga för hur förändringen av direktivets scope kommer att tolkas i Sverige och övriga medlemsländer.  Vi anser att vårt tilläggsförslag ökar möjligheten till likriktad tillämpning av direktivet i EU. 

SMC och Svemo föreslår att Artikel 1 a kompletteras med skrivningen: ” gäller ej motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde”.

Förslag till förändring av direktivets scope
Kommissionen föreslår ett tillägg i artikel 1, som säger att alla olyckor under normal användning av fordonet, inklusive privat mark, inryms i direktivet genom artikel 1a: 
all användning av ett fordon som normalt är avsett som transportmedel, som överensstämmer med fordonets normala funktion, oavsett vilka egenskaper fordonet har och oavsett i vilken terräng fordonet används och huruvida det står stilla eller befinner sig i rörelse”.

Varje nation kan ge undantag för vissa fordon, t ex Segway och elcyklar om man anser att det är nödvändigt. Vad som är fordon definieras inte i förslaget.  Ett uttalat undantag för tävlingsfordon saknas också i EU-kommissionens förslag. Kommissionen säger att ” representanter för motorsportsektorn begärde att sektorn skulle undantas från direktivets tillämpning”.  Det finns ingen konsekvensbeskrivning av vad förslaget kan innebära för motorsporten. 

Vad betyder förslaget för motorsporten? 
SMC och Svemo anser att den föreslagna skrivningen i Artikel 1 a inte är tillräckligt tydlig. Det tyckte inte heller kommissionens granskningskommitté. Det finns olika uppfattningar om vad Artikel 1 a kommer att innebära för motorsporten, både i Sverige och i andra länder. Alla som tävlar och tränar inom motorsport är medveten om riskerna och man förväntar sig därför inte samma kompensation som på landsvägen om en olycka sker.

I Sverige regleras motorsport genom dels genom  Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring, dels genom individuella försäkringar som ingår i förarnas licenser. Motortävlingsförsäkringen täcker skador för tredjepart och sakskada som orsakas genom motordrivet fordon när det användes inom inhägnat tävlingsområde vid träning och tävling. Ersättning utgår med upp till 50 miljoner kronor per skada, vilket överstiger de föreslagna beloppen från kommissionen. 

En individuell olycksfallsförsäkring finns för alla aktiva personer i MC-sporten som har licens genom Svemo.  Alla som tränar och tävlar i MC-sport skapar tillsammans medel för att täcka skadorna.  Om intäkterna inte räcker höjs licenskostnaden kommande år. Maxbeloppen som utbetalas vid person- och sakskada understiger EU-kommissionens miniminivå. 

SMC och Svemo anser att kommissionen måste förydliga om det föreslagna minimibeloppet även ska gälla personer som tränar och tävlar inom motorsporten. Det kommer att betyda kraftiga kostnadshöjningar av försäkringar. Det kan innebära stor skada för hela motorsportsektorn som dels lockar miljoner besökare, dels är en viktig del i många EU-medborgares fritid. Det finns hundratusentals utövare av motorsport på hobbynivå runt om i Europa. Blir kostnaderna för höga överlever inte sektorn. .Om tävlingsmotorcyklar ska omfattas av trafikskadelagen kommer det sannolikt att leda till höjda premier även för för alla landsvägsmotorcyklister som idag betalar trafikförsäkring. Det kommer främst att drabba unga MC-ägare. Till trafikförsäkringsavgiften tillkommer trafikförsäkringsskatt med 32 procent vilket därmed drabbar alla unga fordonsägare som betalar de högsta trafikförsäkringspremierna. 

Jesper Christensen Per Westling
Generalsekreterare SMC Generalsekreterare Svemo 

SMC:s remissvar till Justitiedepartementet angående förändringar i Motorfordonsförsäkringsdirektivet.

Svemos remissvar till Justitiedepartementet angående förändringar i Motorfordonsförsäkringsdirektivet 

Uppdaterad: 2018-10-24 15:59
Skribent: Anna Arnér
Epost: anna.arner@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping