Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
SVEMO samarbete med Nils Ryrholm, professor i zoologi
SVEMO ha inlett ett samarbete med Nils Ryrholm för att ytterligare utveckla arbetet med miljöfrågorna. Vår förhoppning är att klubbarna inser nyttan av och utvecklar samarbetet med Nils under vinter och kommande säsong.

Nedan följer en kort presentation av Nils samt en sammanfattning av hans synsätt på motorbanorna och deras väsentliga roll som naturresurs. Vi ber er med detta ge Nils all hjälp med att öppna era anläggningar för honom och andra som kan komma att bidra i det kommande arbetet.    

 

Nils Ryrholm är professor i zoologi vid högskolan i Gävle, han tog sin filosofie doktorsgrad vid Uppsala universitet i entomologi (läran om insekter).

Han har arbetat med naturvårdsbiologiska frågor och bevarandebiologi i mer än 20 år, främst med inriktning mot bevarande av den lägre faunan (dvs insekter och andra mindre djur).

Han är internationellt och nationellt anlitad som expert i den här typen av frågor. I Sverige arbetar han bl.a. som expert både för Nationalencyklopedin och NationalNyckeln.

Han är även medlem i Sveriges nationella kommitté för rödlistning av fjärilar.

Han har suttit i och sitter i ett flera internationella kommittéer som arbetar med bevarandefrågor.

Han har suttit i styrelsen för "Societas Europaea Lepidopterologica" som är Europas största organisation för fjärilsintressenter och sitter fortfarande i styrelsen för organisationens naturvårdskommitté.

Han är svensk representant i den Pan-Europeiska organisationen "Butterfly Conservation Europé" som arbetar över hela Europa, även politiskt, med bevarandefrågor främst rörande insekter.

Han har erhållit Konung Karl den 16:es miljövårdspris.

Han har hållit mer än 130 offentliga föredrag, främst i Sverige och Europa, men även i USA. Vid flera tillfällen har han varit inledningstalare på internationella kongresser.

Han har även skrivit flera böcker om fjärilar och medverkat i ytterligare ett drygt dussintal andra böcker. En av dessa böcker blev nominerad Augustpriset och samma bok har vunnit flera andra utmärkelser.

Han har skrivit över 70 vetenskapliga uppsatser och en av dessa har publicerats i den världsledande tidskriften Nature.

Han har även medverkat i ett stort antal tidningsintervjuer, radioprogram och även några TV program.    

 

Nils Ryrholm skall hjälpa SVEMO till att ta fram ett program som gör Sveriges motorbanor till (ännu mer) biologiska värdefulla marker och därmed till en viktigt biologisk resurs i Sveriges arbete med att bevara landets biologiska mångfald. Detta kan trygga banornas framtid och leda till att motståndet från naturvårdskretsar mot banornas existens på sikt upphör samt dessutom ge klubbarna ekonomiskt stöd som redan idag utgår för just bevarande av biologisk mångfald.  

 

Viktigast av allt är att Nils konstaterar att det är just åkningen på banorna som är nödvändig, utan åkningen försämras livsmiljöerna för de arter som nu kunnat etablera sig!

 

 

Per Westling

GS
SVEMO  

Uppdaterad: 2017-04-11 14:47
Skribent: Björn Bergström

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping