Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Stenungsund ny RIG-ort från hösten 2020
Styrelsen har vid sitt möte 16/3 beslutat utse Stenungsund som ny RIG-kommun fr o m hösten 2020, eftersom nuvarande ort Skövde kommer att avsluta sitt RIG till vårterminen 2020.

Ur styrelseprotokollet:

"Bakgrund:

När Skövde kommun meddelade Svemo att man ville avbryta samarbetet med RIG återstod endast några månader innan nytt avtal skulle tecknas för perioden 2020-2023. Svemo lyckades med hjälp av RF förmå kommunen att fullfölja avtalsperioden fram tom vårterminens slut 2020.

RIG gruppen har under perioden arbetet mycket hårt med att hitta en bra kommun/skola att samarbeta med för att bygga upp en ny RIG verksamhet. Efter samtal med ett flertal kommuner återstod två stycken som lämnade in formell ansökan till RF om att få bedriva RIG verksamhet, Stenungsund och Tidaholm. Svemo måste nu besluta vilken av dessa två kommuner man vill teckna avtal med för perioden 2020-2023. En mycket stor mängd faktorer måste tas med i bedömningen. Styrelsen informerades om dessa i en utförlig rapport och diskuterade frågan.

Beslut:

Styrelsen beslutade ställa sig bakom RIG gruppens rekommendation​ att utse Stenungsund som RIG ort från och med höst terminen 2020. Ett målinriktat arbete ska nu påbörjas för att, tillsammans med Stenungsunds kommun och gymnasieskola lösa återstående frågor och planera överflyttningen

Beslutet justerades omedelbart."

Uppdaterad: 2019-03-18 10:42
Skribent: Lena Bleckman
Epost: lena.bleckman@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping