Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Resultat enkäter och intervjuer

Ett stort tack till alla människor (över 300 st) som tagit sig tid att besvara frågorna och ge sina synpunkter på hur förbundet ska vara organiserat för att vara bäst rustade för framtiden. I stora drag kan såväl enkäterna och intervjuerna summeras med följande punkter;

 • Finns en passion för motorsporten som genomsyras
 • Ett stort engagemang och vilja att utveckla präglar svaren
 • Miljöarbetet lyfts fram som lyckosamt – nyttja och försök att applicera framgångsnycklarna i andra arbeten
 • Positivt att denna organisationsöversynen görs så grundligt och ger medlemmarna möjlighet att tycka till
 • Kunskap och kompetens finns i förbundet, men man upplevelser att den inte nyttjas och tas tillvara på ett bra och effektivt sätt
 • SVEMO är ett stort förbund med många idrotter, vilket skapar möjligheter men även utmaningar
 • Förbundet uppfattas till viss del som omodernt och inte ”rätt i tiden”
 • Svaren tyder på att man saknar en tydlig riktning, styrning och ledning
 • Svaren tyder dessutom på avsaknad av information och kommunikation
 • Regelverken upplevs som otillgängliga och svårbearbetade
 • Förarna upplever att deras perspektiv inte tas tillvara
 • En ”VI och DOM” känsla
 • En önskan finns om ökad närvaro av förbundsrepresentanter lokalt och i samband med olika arrangemang
 • En önskan finns om att ”sänka trösklarna” och öka tillgängligheten för motionärer i olika åldrar

 

 Enkätbild 1

 

Enkätbild 2

Enkätbild 3

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-04-19 10:25
Skribent: Stefan Lang
Epost: stefan.lang@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping