Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
EnduroEmVm2018
Tillbaka Skriv ut
Banlicens enduro/trial

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras.
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens.

 

För att Svemo ska kunna utfärda banlicens ska till Svemo insändas, se Permanent banlicens samt Tillfällig banlicens i menyn till vänster.

 

Avgift

Tillfälligbanlicens: 1300 kr

Banlicens 1 år:     1300 kr

Banlicens 3 år:   2600 kr

 

För att banlicensen skall vara giltig, måste de åtgärder som föreskrivits av polismyndigheten och beskrivits i ansökan om banlicens, vara vidtagna.

 

Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

 

Tillstånd för enduroverksamhet

Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas.

Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

 

För etablering av permanent bana rekommenderas att ansökan görs till den lokala miljönämnden.

Ansökningsförfarandet som bör användas är:

Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.  

  

Polisgodkännande av området

Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas.

Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.

 

Karta över området

- Kartan skall upprättas i 2 ex. (Se länk till karttjänst längst ned på sidan)

- Klubben skall behålla en karta och en karta skall skickas in till Svemo i samband med ansökan om banlicens.
- Kartan skall vara i färg och tydligt markera yttergränser för arrenderad mark.

- Ev. avspärrningar enligt polisens anvisningar skall tydligt finnas utmärkta på kartan.

Uppdaterad: 2018-02-14 11:32
Skribent: Björn Bergström

Det blev en fartfylld inledning av 2018 års Knobby Swedish Enduro Championship när FMCK Hässleholm bjöd på fyra stundtals väldigt snabba specialprov. Albin Elowson tog en tidig ledning och såg ut att gå mot en stabil, om än inte överlägsen, seger. Men på det näst sista provet kraschade den nyblivna Yamaha–föraren och tvingades bryta.

2018-04-23

Information/inbjudan till de tjejer som idag åker enduro mest för att det är roligt.

2018-04-18

Information om bröst- och ryggskydd för de förare som ska köra EM eller VM 2018. Uppdaterad information.

2018-04-03


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping