Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
EnduroEmVm2018
Tillbaka Skriv ut
Banlicens enduro/trial

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras.
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens.

 

För att Svemo ska kunna utfärda banlicens ska till Svemo insändas, se Permanent banlicens samt Tillfällig banlicens i menyn till vänster.

 

Avgift

Tillfälligbanlicens: 1100 kr

Banlicens 1 år:     1100 kr

Banlicens 3 år:   2650 kr

 

För att banlicensen skall vara giltig, måste de åtgärder som föreskrivits av polismyndigheten och beskrivits i ansökan om banlicens, vara vidtagna.

 

Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

 

Tillstånd för enduroverksamhet

Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas.

Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

 

För etablering av permanent bana rekommenderas att ansökan görs till den lokala miljönämnden.

Ansökningsförfarandet som bör användas är:

Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.  

  

Polisgodkännande av området

Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas.

Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.

 

Karta över området

- Kartan skall upprättas i 2 ex. (Se länk till karttjänst längst ned på sidan)

- Klubben skall behålla en karta och en karta skall skickas in till Svemo i samband med ansökan om banlicens.
- Kartan skall vara i färg och tydligt markera yttergränser för arrenderad mark.

- Ev. avspärrningar enligt polisens anvisningar skall tydligt finnas utmärkta på kartan.

Uppdaterad: 2017-09-22 15:10
Skribent: Björn Bergström

Inför säsongen 2018 har endurosektionen beslutat om att genomföra ett antal smärre ändringar/ kompletteringar av SR 2017 – 2018.

2018-01-18

Klubblag som önskar delta vid 2018 års Six Days' i Viña del Mar, Chile anmäler sitt intresse till respektive distrikt.

2018-01-16

2017 genomförde Endurosektionen ett enduroseminarium på Riksidrottscentrum på Bosön. Seminariet blev en succé och vi har därför planerat att genomföra ett nytt seminarium i år.

2018-01-08


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping