Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
enduro.595x150
Tillbaka Skriv ut
Tillfällig banlicens

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras. 
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens. Inom inhägnat område för vilket banlicens finns utfärdad, kan träning och tävling med oregistrerade motorcyklar tillåtas, likaså kan arrangör göra avsteg från krav på körkort.

 

Tillstånd för enduroverksamhet

Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas.

Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

 

För att tillfällig banlicens ska erhållas gäller följande:

 

 1. Polistillstånd
  Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas. Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.

 2. Länsstyrelsen
  Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas. Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

 3. Miljöcertifiering
  Om banslingorna görs för ett enstaka tillfälle ska klubben använda miljörevisionsblankett ”Tävling på Tillfällig Anläggning”. Blanketten fylls i på tävlingen av miljöansvarig funktionär samt supervisor. Supervisorn skickar blanketten till grenkoordinatorn på Svemo kansli efter avslutad tävling.

 4. Karta
  Karta med ytterområdet inritat, som tydligt visar olika detaljer om tävlings- respektive transportsträckor, start- och målplats, kontrollplatser samt tillfartsvägar.

 5. Tillstånd från markägare

 6. Ansökan om tillfällig banlicens
  I samband med tävling sker ansökan via Svemo TA. Dokumenten kan laddas upp på tävlingen.
  Vid träning skickas ovanstående dokument in till kansliet för handläggning.

 

Avgift:

Tillfällig banlicens: 1300 kr

 

Ansökan om banlicens eller förnyelse skickas till:

bjorn.bergstrom@svemo.se (inklusive inscannade filer)

 

Det går också bra att skicka det per post till:

Svemo

Att: Björn

Box 2314

600 02 Norrköping

 

Användbara länkar/dokument:

Miljöcertifiering samt miljörevisionsblanketter

Länsstyrelsens karttjänst (Länsstyrelsen)

Manual karttjänsten (pdf)

Uppdaterad: 2018-05-23 11:32
Skribent: Björn Bergström
Epost: bjorn.bergstrom@svemo.se

Den sista EM-deltävlingen körs i Heinola, Finland 6-8 september. Skicka in din anmälan senast 1 juli!

2019-06-28

Ett nytt Specialreglemente Enduro kom ut i början av året och gäller 2019-2020. En sammanfattning av regeländringarna brukar läggas ut på Svemo hemsida men det har tyvärr missats i år. Den sammanfattningen har endast skickats ut till enduroklubbarna, distrikten tävlingsledare och supervisors.

2019-06-04

Nummer 1 på nummerplåten. Nummer 1 i Östhammar. Den regerande totalmästaren i Knobby Swedish Enduro Championship, Micke Persson, inledde årets serie precis som en mästare bör.

2019-06-03


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping