Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Förarlicens

Svemo utfärdar licenser endast till förare som är svenska medborgare (permanent bosatt i Sverige, svenskt personnummer, inskriven i nordisk försäkringskassa).

För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov. I licensen ingår en försäkring >>.

 

Kontakta din klubb för datum för planerade förarutbildningar.

 

Licensklasser Minimoto: 

 

Ungdoms-, Junior- och Seniorlicens är nationella licenser. Dessa kan kompletteras med internationellt tillägg för att erhålla försäkringsskydd vid träning och tävling utanför Sverige. Observera att träning/tävling utomlands ska vara sanktionerat av respektive lands federation motsvarande Svemo, som är ansluten till FIM, för att licensförsäkringen ska gälla. Se Svemos hemsida för aktuella regler kring träning/tävling utomlands.

 

Klubblicens (gäller endast i Sverige, träningslicens)

Från och med det året föraren fyller 12 år. 
Förare kan träna Minimoto på samtliga Minimoto-banor i Sverige. Klubblicens är en årslicens. Klubbtävling i licensklubben är möjligt. Ingen licensutbildning krävs.
Träning i andra sporter är möjligt, om respektive sportens regler tillåter det, se respektive sports regler.

 

Guldhjälmslicens

Gäller endast i Sverige. Gäller endast för träning till och med det året föraren fyller 6 år. Gäller för tävling från och med det året föraren fyller 7 år. Giltigt i klasserna Junior A, Junior B och MiniGP Junior. 


Ungdomslicens
Nationell licens träning och tävling, internationell tillägg kan köpas till.
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 16 år. Licensutbildning krävs.

 

Juniorlicens
Nationell licens träning och tävling, internationell tillägg kan köpas till.
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 17 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 19 år. Licensutbildning krävs.

 

Seniorlicens
Nationell licens träning och tävling, internationell tillägg kan köpas till.
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 20 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 60 år. Från och året föraren fyller 61 år krävs det läkarintyg för att kunna ta ut en licens.  Licensutbildning krävs.

 

Internationellt tillägg
För deltagande i träningar utanför Sverige på banor vilka är godkända av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europe krävs Internationellt tillägg på Svemolicensen. 
För deltagande i Internationella tävlingar godkända av FIM/FIM Europe/Nationsförbund krävs FIM Internationell tävlingslicens (vid all annan körning, gäller inte Svemos försäkring som ingår i förarlicensen).

 

 

Se även TÄVLINGSFORMER - där du kan se för vilken tävlingsform din licens gäller.

 

För aktuella licenspriser klicka på länken Licenspriser. Din licens löser du alltid via Svemo-TA.
Hur det fungerar läser du här på Svemo.se/licens.

För fullständiga regler se Svemo Nationellt tävlingsreglemente och Specialreglemente Minimoto.

 

Frågor?

Hör av dig till Svemos licensavdelning >> 


Uppdaterad: 2019-03-27 13:25
Skribent: Sandra Altesson
Epost: sandra.altesson@svemo.se

Den 18-19 maj var det dags för årets RM-premiär i Minimoto. Tävlingen arrangerades av Södertälje Kart RC på deras hemmabana Tuvängen Ring.

2019-05-23

Nu är anmälan öppen för European Mini Road Racing Championship 2019 i Assen.

2019-05-21

Se alla datum för årets Riksmästerskap i Minimoto.

2018-11-29


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping