Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Swedish Sidkarta
Logga in
motocross.595x150
Tillbaka Skriv ut
Kallelse

Kallelse Nationellt Grenmöte i Motocross 2017

 

Härmed kallas distriktsrepresentanter som är aktiva inom Motocross till Nationellt Grenmöte.(Observera att endast en representant från respektive distrikt har rösträtt på mötet). Respektive distrikt ombeds att före Nationella Grenmötet genomföra ett särskilt Distrikts Grenmöte. (Vi ber er att snarast möjligt meddela peter.isgren@svemo.se, om datum när ni planerar genomföra dessa möte.)

 

Observera att det årliga Grenmötet (tidigare benämnt Sektionsrådsmöte) påbörjas efter avslutat Nationellt Grenmöte i Motocross, se separat inbjudan via e-post som sänds direkt till aktuella distrikts grenkommitteér!


Nationella Grenmötet

Datum: Lördag 11 november 2017
Plats: Svemo Huset, Norrköping
Tid: kl.13.00-ca 15.00 OBS! (Samling för lunch kl.12.00).
(Efter NGM påbörjas Grenmöte Motocross, som pågår till söndag, se seprat inbjudan.)

Motocrossektionen subventionerar konferenskostnad och kost. Deltagaren alternativt det distrikt som deltagaren representerar står för resekostnader för aktuell(a) representant(er) samt eventuell logi.

 

Namnförslag på personer som skall ingå i sektionen eller namnförslag på förbundsmötesrepresentanter, skall vara valberedningen stig.klemetz@svemo.se tillhanda senast 3 veckor innan mötet. Namnförslag kan även ges under mötet. Endast personer som tillfrågats och tackat ja till att vara valbara är möjliga att välja. 


Anmälan görs senast 20 oktober via särskilt webformulär som sänds ut till aktuella distrikts grenkommittéer. (Önskas länken igen skicka ett mail till peter.isgren@svemo.se)


Dagordning
1 Mötets öppnande
2 Godkännande av dagordningen
3 Information om tid och plats där kallelsen lades ut på www.svemo.se samt godkännande att så skett
4 Fastställande av röstlängd
5 Val av ordförande för mötet
6 Val av sekreterare för mötet
7 Val av två justeringsmän
8 Val av två rösträknare
9 Val av namn att föreslås ingå i sektionen samt prioritering av dessa
10 Val av två delegater samt en suppleant till förbundsmötet 2018
11 Förslag om att justera protokollet omgående
12 Mötet avslutas

Information kring mötets genomförande och övrigt grundinformation (röstlängd m.m.) kommer löpande att publiceras under rubriker till vänster.

(Denna kallense avseende Nationellt Grenmöte 2017, publicerades första gången 2017-09-18)

Uppdaterad: 2017-09-18 09:31
Skribent: Peter Isgren

Den 7e juli går SM Motocross Sprint 2018 i Helsingborg. Tävlingen arrangeras i samband med SM Veckan 2018. Nu finns startlistan för tävlingen publicerad.

2018-06-20

Albin Gerhardsson fick vid skolavslutningen i Skövde 15/6 årets Svemo-stipendium för Motocrossgymnasiet. Utdelare var styrelserepresentanten Thomas Avelin, som också är ledamot i Utbildningskommittén som ansvarar för RIG:et.

2018-06-18

Den 20e maj genomfördes en teknisk kontroll av motocrossfordon på MCK Hallandias tävling.

2018-05-30


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Grensponsor

Cubile
Fox
PSEParts
PSR
Race Magazine
Scott
KTM
Yamaha
Din MC
Husqvarna
Duells
Hagström
Made
MXCarro
Kumlin
HG Design
MXinaction
T-lock
Johanssons Bilvård
JSS
MXGP 2
RG3
100%
Bell
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping