Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Förarlicens

Svemo utfärdar licenser enbart till förare som är svenska medborgare (permanent bosatt i Sverige, svenskt personnummer, inskriven i nordisk försäkringskassa).

För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren godkänts av behörig examinator vid teoretiskt och praktisk prov. I licensen ingår en försäkring >>

 

Datum FörarutbildningarAlla licenser gäller nationellt. För träning utanför Sverige ska internationellt tillägg köpas (Undantag: Elitlicens och Classiclicens, där internationellt tillägget ingår.).

För deltagande i Internationella tävlingar godkända av FIM/FIM Europe/Nationsförbund krävs FIM Internationell tävlingslicens (vid all annan körning, gäller inte Svemos försäkring som ingår i förarlicensen).

Mer information >>

För information om FIM Internationell licens >>

 

Licensklasser Roadracing: 

 

Ungdom (nationell, internationell tillägg kan köpas till)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 12 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 16 år. Licensutbildning krävs.

 

Junior (nationell, internationell tillägg kan köpas till)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 13 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 19 år. Licensutbildning krävs.

 

Senior (nationell, internationell tillägg kan köpas till)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 20 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 60 år. Från det kalenderår föraren fyller 61 år krävs det läkarintyg innan licens kan utfärdas. Licensutbildning krävs.

 

Elit (internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 14 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 57 år. Från det kalenderår föraren fyller 58 år krävs det läkarintyg innan licens kan utfärdas. Elitlicens erhålls efter uppklassning. Ansökan om uppklassning till elit skickas per mejl till roadracing@svemo.se.


Classic (internationell)
Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 16 år t.o.m det kalenderår föraren fyller 59 år. Från och med 60 år och till och med 65 år krävs det läkarintyg vartannat år. Från och med 66 år krävs det läkarintyg varje år innan licens kan ställas ut. Licensutbildning krävs.

 

Bas (endast nationell)

Förarlicens för denna klass kan utfärdas fr.o.m det kalenderår föraren fyller 15 år. Baslicensen gäller för träning och klubbrace. I vissa klasser tillåts baslicens kompletterad med tillfällig ungdoms-, junior- eller seniorlicens, se SR Roadracing för vad som gäller i respektive klass. Licensutbildning krävs.

 

Paradlicens (uppvisning i samband med Classic-Roadracing-evenemang i Sverige) 
Paradlicens utfärdas fr.o.m. det kalenderår föraren fyller 15 år. Paradlicensen gäller för paradkörning (uppvisning) på av Svemo-godkända banor vid arrangemang av en Svemo-ansluten klubb. MCHK-Racing kräver en enklare form av licensutbildning för förare som vill ta ut en Parad-licens. Kravet på läkarintyg anses vara uppfyllt om innehavaren har körkort med A behörighet (kopia på körkort ska sändas in till Svemo för förare som från det året dom fyller 70 år).
Licensen är nationell och köps via Svemo-TA. Kontakta licensavdelningen för hjälp. Pris: 550kr.
För deltagande utanför Sverige, krävs Nationell/Internationell Classiclicens (inkl. uppkörning).

 

Internationellt tillägg
För deltagande i träningar utanför Sverige på banor vilka är godkända av nationsförbund, vilka är medlemmar i FIM/FIM Europe krävs Internationellt tillägg på Svemolicensen.
För deltagande i Internationella tävlingar godkända av FIM/FIM Europe/Nationsförbund krävs FIM Internationell tävlingslicens (vid all annan körning, gäller inte Svemos försäkring som ingår i förarlicensen).

 

 

Se även TÄVLINGSFORMER - där du kan se för vilken tävlingsform din licens gäller.

 

För aktuella licenspriser klicka på länken Licenspriser. Din licens löser du alltid via Svemo-TA. Hur det fungerar läser du här på Svemo.se/licens

För fullständiga regler kring våra licenser, se Svemo Nationellt tävlingsreglemente och Specialreglemente Roadracing.

 

Frågor?

Hör av dig till Svemos licensavdelning >> 

 

Läkarintygblankett för licens från 58 år

Blankett läkarundersökning 


Uppdaterad: 2019-03-28 12:56
Skribent: Sandra Altesson
Epost: sandra.altesson@svemo.se

Klubbar som önskar arrangera statustävlingar, t ex SM, under 2020 ombeds att skicka in en intresseanmälan på fastställd blankett senast den 31 augusti 2019.

2019-08-13

Nu finns inbjudan, tidsschema och TR till finalen i NM Roadracing 2019 tillgänliga.

2019-07-29

Lördagen den 10 augusti arrangeras en utbildning för nya träningsledare inom roadracing.

2019-07-29


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Grensponsor

Bike Trollhättan
Bike Performance
SurfTurf
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping