Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Internationell tilläggsförsäkring

Följande gäller för alla förare med Svemo-licens med internationellt tillägg som deltar i en aktivitet utanför Sveriges gränser.

 

Vid tävling

- Vid samtliga tävlingar registrerade i FIM och FIM Europe-kalendrarna gäller Svemo-licensförsäkringen undantagslöst. Den omfattar förarens personliga försäkringsskydd, sjukvård, hemtransport med mera, allt enligt försäkringsvillkoren. Regler för tävlingsverksamhet är angivna i de internationella gemensamma regelverken.

 

Vid träning

- Vid träningar eller bandagar eller liknande som en ”researrangör/företag/klubb” bjuder in till gäller Svemos internationella försäkring om banan är godkänd av respektive lands förbund eller om den lokala arrangören är medlem i det nationella förbundet och följer de regler som anges.  

- I de fall banan inte är godkänd av respektive förbund måste arrangören av resan försäkra sig om att det finns en ansvarsförsäkring (tredjepartsförsäkring, om föraren t.ex. kör på någon, publik, funktionär) för deltagarna, att denna är anpassad till de regelverk som gäller i respektive land och på respektive bana. Samt att verksamheten bedrivs enligt de säkerhetsföreskrifter som finns för varje bana, flaggvakter, sjukvårdsplan, träningsregler etc. Uppfylls dessa krav gäller Svemo-licensförsäkring för förarens sjukvård och hemtransport.

- Då arrangörer av resor inte är inblandade måste föraren själv säkerställa sin ansvarsförsäkring, om gällande banlicens finns och att den egna verksamheten bedrivs enligt gällande säkerhetsföreskrifter för att licensförsäkringen skall gälla för sjukvård och hemtransport.

 

Det finns idag ingen möjlighet för Svemo att hålla ett register över vilka banor i världen som har ansvarsförsäkringar och nationella banlicenser. Vi kan inte heller ge en samlad information om alla de regelverk som olika länders förbund har gällande säkerhet och förar-, och ansvarsförsäkringar. De regelverk vi har som styr den internationella verksamheten omfattar bara tävlingsverksamhet.

Uppdaterad: 2016-09-07 15:49
Skribent: Stefan Lang
Epost: stefan.lang@svemo.se

Nu är tävlingsdatumen för SM Roadracing 2019 klara.

2018-11-15

Roadracingsektionen tackar alla deltagare för en trevlig tillställning lördagen den 27 oktober på Kungsholmen i Stockholm.

2018-10-29

Det finns många sätt man kan hjälpa till med vårt barn- och ungdomsprojekt Start2Ride Junior 2019.

2018-10-26


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Grensponsor

Bike Trollhättan
Bike Performance
SurfTurf
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping