Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Om Roadracing-sektionen

Vilken funktion har Roadracing-sektionen? I sektionens uppdragsbeskrivning står bland annat:

"Roadracingsektionen har styrelsens uppdrag att arbeta med och att ansvara för drift och utveckling av roadracingverksamheten i Sverige. Sektionen har en beslutande funktion och har uppdraget att enligt egna beslut driva arbetet." 

Hur sätts sektionens medlemmar ihop?

I Svemo beslutsvägar och ansvarsområden kan man se förbundets organisation. Till det årliga nationella grenmötet föreslår de Svemo-anslutna klubbar med Roadracing-verksamhet personer som vill ta ansvaret för att driva och utveckla Roadracing-sporten. Alla utövare har därmed via sitt klubbmedlemskap möjligheten att påverka vem som ska driva sporten. Läs mer om Svemo valberedningen och kontakta de för mer information.

Vilka uppgifter har sektionen?

Bland annat har sektionen följande uppgifter:

1. Skapa ett tävlingsupplägg samt en tävlingskalender som utvecklar grenen.

2. Att på bästa sätt stimulera klubbar till bra aktiviteter.

3. Att på bästa sätt stimulera utövarna till bra prestationer som är relevant till deras egna mål.

4. Att stimulera utövare att nå resultat som håller hög internationell klass.

5. Utveckla ungdomsverksamheten så att återväxten av förare säkras.

6. Utveckla breddverksamheten så att många finner ett nöje att utöva grenen.

7. Aktivt arbeta för att få in mera kvinnor på alla nivåer i verksamheten.

8. Årligen genomföra Nationellt Grenmöte (NGM).

9. Samla supervisor och tävlingsledare för fortbildning och genomgång av regler samt att ge dessa möjligheten till erfarenhetsutbyte.

10. Att ständigt verka för ökad säkerhet på och kring våra banor och tävlingar.

11. Att verka för en bättre miljö på våra anläggningar.

12. Sektionerna har ansvaret för att funktionärer, tävlingsledare, tävlingsfunktionärer, tränare etc. erbjuds en god utbildning i samarbete med utbildningskommittén.

13. Sektionen ska ha en bra ömsesidig dialog med förbundets banbesiktningsmän för Roadracing för att värna hög säkerhet och framtid utveckling av eventuella säkerhetshöjande åtgärder.

14. Ansvara för att ta fram nya utbildningsmaterial inom disciplinen.

15. Regelskrivning för svensk Roadracing.

Vill du vara med som Adjungerad i Roadracing-sektionen och hjälpa oss utveckla våran sport? Då är du välkommen att kontakta oss på roadracing@svemo.se!

Uppdaterad: 2015-04-23 13:35
Skribent: Anja Rauch

Nu är tävlingsdatumen för SM Roadracing 2019 klara.

2018-11-15

Roadracingsektionen tackar alla deltagare för en trevlig tillställning lördagen den 27 oktober på Kungsholmen i Stockholm.

2018-10-29

Det finns många sätt man kan hjälpa till med vårt barn- och ungdomsprojekt Start2Ride Junior 2019.

2018-10-26


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Grensponsor

Bike Trollhättan
Bike Performance
SurfTurf
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping