Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
snoskoter.595x150
Tillbaka Skriv ut
Information

Banbesiktning inför 2012

Nedan följer information för kommande banbesiktningar, information om vilken banbesiktningsman som utsetts att besöka just Er anläggning finner nu under rubriken besiktningslista till vänster.

 

Klubben ombeds att omgående kontakta ovanstående banbesiktningsman för avstämning om datum för kommande banbesiktning. (Byte av besiktningsman medges endast i undantagsfall!)

 

Tänk på att banlicensen och aktuellt försäkringsskydd upphör 2012-12-31.

 

Nedan följer information som förenklar förberedelserna inför kommande banbesiktning:

1) Arbetet med miljöcertifieringen fortsätter och anläggningar som ej är miljöcertifierade får ingen ny banlicens! Gäller även E-banor (träningsbanor).
Observera! För samtliga anläggningar som redan är miljöcertifierade ansvarar banbesiktningsmannen för att följa upp gjord certifiering, respektive klubbs miljöombud ska också delta vid uppföljningen av certifieringen!
Nya blanketter för uppföljning av miljöcertifiering.

 

2) Inför banbesiktning ska klubben ta fram (4) fyra exemplar av skalenliga (1:1000) banritningar. (Är inte banritningarna skalenliga och uppfyller övriga gällande krav enligt banbesiktningsmanualen kommer banlicens ej att utfärdas!)

  

3) Är det någon av era banor/anläggningar som inte används eller ska läggas ner och därmed ska tas bort från SVEMO:s register, vänligen omgående meddela detta till anders@svemo.se

 

4) Klubben kan inte betala in kostnaden för banlicensen i förväg! Efter genomförd banbesiktning sänder besiktningsmannen handlingarna till SVEMO, därefter sänds banlicensen mot postförskott. Försäkringen gäller när licensen lösts ut på posten!

 

5) Banlicensintervall
De alternativ som finns är följande 

  • Banlicens 1 år kostnad 1700 kr
  • Banlicens 2 år Kostnad 3300 kr
  • Banlicens 3 år Kostnad 4100 kr

Banlicensensintervall anges av besiktnigsmannen på besiktnignsprotokollet.

 

 

- Ingen banbesiktningsman får ta på sig egna uppdrag utan att detta överrenskommits med snöskoterkoordinatorn på SVEMO-kansli.

- Körförbud råder på samtliga banor vars banlicens ej förnyats den 1 januari 2012. (Körförbundet upphör den dag banlicensen, efter genomförd banbesiktning, löses ut på posten.)

- Banbesiktning får ej genomföras om extrema väderförhållande råder som omöjliggör upprätthållande av hög säkerhet för förare, funktionärer & ledare på banan. Beslut om en banbesiktning kan genomföras eller ej, fattas av tilldelad banbesiktningsman.

- Banbesiktning får ske först när anläggningen är certifierad och banan/anläggningen har förberetts för besiktning ex. med banmarkeringar osv.

- Särskild förturshantering för handläggning av banlicenser kommer inte att ske, detta kommer istället att ske 1-2 gånger i veckan, vilket kräver god framförhållning från klubbar och banbesiktningsmän.

- För kontaktlistor till banbesiktningsmännen, banbesiktningsmanualen etc välj i rubrikmenyn till vänster.

Uppdaterad: 2012-10-19 10:48
Skribent: Anders Tibbling

Årets sjätte protokoll från Snöskotersektionen.

2018-06-11

Årets femte protokoll från Snöskotersektionen.

2018-05-28

Här är de svenska förare som kommer att delta i helgen.

2018-05-03


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping