Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
37379090132_948b3610a3_o
Tillbaka Skriv ut
Kallelse

Kallelse Nationellt Grenmöte 2016 Snöskoter
(Mötet omfattar följande grenar Cross, Backe, Enduro)

 

Snöskotersektionen har i år beslutat att Nationellt grenmöte kommer att hållas i Umeå
Lördagen den 19 november.  

Nationellt Grenmöte Snöskoter

Datum: 19 november 2016

Plats: Scandic Syd , Umeå 

Tid  10.00

Namnförslag på personer som skall ingå i sektionen skall vara valberedningen stig.klemetz@svemo.se tillhanda senast 3 veckor innan mötet. Namnförslag kan även ges under mötet. Endast personer som tillfrågats och tackat ja till att vara valbara är möjliga att välja.

Anmälan till mötet  görs senast 10 november via särskilt webformulär enligt länken neda

 

LÄNK:  Anmälan Nationellt grenmöte 2016 (webblänk)

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordningen

3 Information om tid och plats där kallelsen lades ut på www.svemo.se samt godkännande att så skett

4 Fastställande av röstlängd

5 Val av ordförande för mötet

6 Val av sekreterare för mötet

7 Val av två justeringsmän

8 Val av två rösträknare

9 Val av namn att föreslås ingå i sektionen samt prioritering av dessa

10 Förslag om att justera protokollet omgående

11 Mötet avslutas

 

Information kring mötets genomförande och övrigt grundinformation (röstlängd m.m.) kommer löpande att publiceras under rubriker till vänster.

 
Uppdaterad: 2016-10-12 15:28
Skribent: Anders Tibbling

Snöskotersektionen har haft möte nr 21 för året.

2018-12-06

Snöskotersektionen har haft möte nr 20.

2018-11-23

Inventering och intresse för körning av barnsnöskoter

2018-11-09


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping