Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Foto: Studio76.se
Tillbaka Skriv ut
Kallelse

Kallelse Nationellt Grenmöte i Supermoto 2017

 

Härmed kallas klubbar som är aktiva inom Supermoto till Nationellt Grenmöte.
 

Nationella Grenmötet

Datum:  Söndag 26 november 2017
Plats:    Idrottens Hus, Örebro (Karlsgatan 28)
Tid:      12.00 
            (Efter NGM påbörjas SM-arrangörsmöte för Supermoto 2018.)

 

Namnförslag på personer som skall ingå i sektionen skall vara valberedningen stig.klemetz@svemo.se tillhanda senast 3 veckor innan mötet. Namnförslag kan även ges under mötet. Endast personer som tillfrågats och tackat ja till att vara valbara är möjliga att välja. 


Anmälan görs senast 17 november för att vi skall garantera att mat och fika finns.  

 

Anmälan görs på följande länk

 

Anmälan Nationellt Grenmöte 2017 (webblänk till anmälningsformulär)

 

Dagordning 
1 Mötets öppnande
2 Godkännande av dagordningen
3 Information om tid och plats där kallelsen lades ut på www.svemo.se samt godkännande att så skett
4 Fastställande av röstlängd
5 Val av ordförande för mötet
6 Val av sekreterare för mötet
7 Val av två justeringsmän
8 Val av två rösträknare 
9 Val av namn att föreslås ingå i sektionen samt prioritering av dessa
10 Val av två delegater samt en suppleant till förbundsmötet 2018
11 Förslag om att justera protokollet omgående
12 Mötet avslutasInformation kring mötets genomförande och övrigt grundinformation (röstlängd m.m.) kommer löpande att publiceras under rubriker till vänster.

Uppdaterad: 2017-10-16 14:10
Skribent: Anders Tibbling

30 september, Mittsverigebanan

2018-01-11

Mästerskapet genomförs över 8 deltävlingar från Borås i söder till Härnösand i norr.

2017-12-06

Efter flera års nedgång av licensierade förare i Supermoto, väljer nu Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, SVEMO att ta ett helt nytt grepp. Från och med nästa säsong drivs Svenska Mästerskapet i Supermoto av ett nystartat aktiebolag vars främsta syfte är att utveckla grenen och få fler förare att satsa på Supermoto.

2017-11-22


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Supermoto sponsorer

Made
EKAB
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping