Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
trial.595x150
Tillbaka Skriv ut
Banlicens Trial

Inhägnat område

För att anses som inhägnat område, ska området omges av staket eller på annat sätt avgränsas så att obehörigt tillträde hindras. 
Anmälan ska göras till lokal polismyndighet, som lämnar sitt tillstånd var efter Svemo kan utfärda banlicens.

 

För att Svemo ska kunna utfärda banlicens ska till Svemo insändas:

- kopia på tillstånd från polismyndigheten

- karta utvisande det aktuella området samt beskrivning över avspärrningar mm.

- avgift för banlicens enligt bilaga till NT.

 

samt Godkännande av miljöcertifiering.

 

Avgift

Tillfälligbanlicens: 1300 kr

Banlicens 1 år:     1300 kr

Banlicens 3 år:   2600  kr

 

 

Tillstånd för trialverksamhet

Vid tillfällig tävling / träning på mark skall ansökan om undantag från terrängkörningslagen sökas.

Tillståndet söks hos Länsstyrelsen.

 

För etablering av permanent bana rekommenderas att ansökan görs till den lokala miljönämnden.

Ansökningsförfarandet som bör användas är:

Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.  

  

Polisgodkännande av området

Lokala polismyndigheten skall ge sitt godkännande till att banan kan räknas som inhägnat område för att banlicens skall kunna utfärdas.

Polisen kan skriftligen godkänna klubbens område alternativt stämpla klubbens karta över området.

 

Karta över området

- Kartan skall upprättas i 2 ex.

- Klubben skall behålla en karta och en karta skall skickas in till Svemo i samband med ansökan om banlicens.
- Kartan skall vara i färg och tydligt markera yttergränser för arrenderad mark.

- Ev. avspärrningar enligt polisens anvisningar skall tydligt finnas utmärkta på kartan.

 

Till myndigheter

  

Vid enstaka tävlingar och träningar

 

POLISEN

Godkännande av marken som inhägnat område. Beslut skall finnas skriftligt alt. Polisstämplad karta.

 

LÄNSSTYRELSEN

Ansökan om undantag från terrängkörningslagen.

Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är, med vissa undantag, generellt förbjuden i hela Sverige. Förbudet gäller även markägaren själv. Förbudet är till för att skydda naturen. Det finns i vissa fall möjligheter att få ett undantag från förbudet. Det räcker alltså inte med markägarens tillstånd för att få köra i terrängen.

 

Vid permanent etablering av bana

 

POLISEN

Godkännande av marken som inhägnat område. Beslut skall finnas skriftligt alt. Polisstämplad karta.

 

KOMMUNENS MILJÖNÄMD

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

 

Till förbundet 

  • Karta över området
  • Kopia på polisens skriftliga beslut gällande klassandet av området som inhägnat.
  • Skriftlig ansökan om banlicens för Enduro, där ska ingå banans namn, koordinater till banan samt postort där banan ligger.
  • Banan ska vara miljöcertifierad.
Uppdaterad: 2018-02-14 11:32
Skribent: Anders Tibbling
Epost: anders@svemo.se

Flickor och pojkar i åldrarna 12-15 år, som varit aktiva 1-2 år med träning och tävling, inbjuds härmed till träningsläger.

2018-03-16

Trialsektionen har nu haft årets tredje möte. Det diskuterades bl.a. om träffpunkten och Svemo Play.

2018-03-12

Trialsektionen har nu haft årets andra möte. Det diskuterades bl.a. om elitsatsningen 2018.

2018-02-15


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Grensponsor

Franks Däck och Transport AB
ATK
Holgers
jaelab
Timab
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping