Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Situationen i Svemo Trial jan/feb 2017
Styrelsen har bett GS/kansliet att ta fram förslag på hur verksamheten skall drivas under 2017.

Mot bakgrund av de aktiviteter som nu pågår på många håll behöver styrelsen möjligen ta upp frågan om driften ytterligare en gång. I första han vid kommande styrelsemöte 18 mars 2017.

Fram till dess styrelsen tar nytt beslut föreslår jag/kansliet att Trial drivs enligt följande:

-          Sektionsledningen flyttas in i Svemo-huset. Det innebär att kansliets personal/idrottsgruppen har beslutsmandatet och utgör den egentliga sektionen. Arbetsuppgiften kan komma att delas av flera personer, hur och vilka kommer att meddelas senare.

-          För att verksamheten ska kunna fortsätta att fungera så bra som möjligt, trots förändringen, måste de som tidigare varit adjungerade i sektionen kunna och vilja ta fortsatt ansvar för olika delar av verksamheten. Den grupp av adjungerade som finns kommer, möjligen även ihop med andra utvalda personer, att utgöra ett nätverk för Trial. Nätverkets uppgift är att fungera rådgivande till den/de som äger beslutsrätten.

-          Situationen kommer att innebära att beslutsmöten och protokoll från sektionen försvinner. Det i sin tur innebär att den/de ansvarige på kansliet själv lägger ut information om viktiga förändringar och beslut. Det innebär även att det ekonomiska- och budgetansvaret flyttas in i huset.

Vid kommande styrelsemöte 18 mars i Norrköping, föreslår jag att de Svemoanslutna Trialklubbarna bjuds in till ett stormöte, där klubbarnas ordförande får möjlighet att under ett par timmar diskutera den uppkomna situationen direkt med styrelsen. Inbjudan till detta möte utsänds senare.

Stormötets huvuduppgift blir att diskutera helheten, Svemo Trialverksamhet, i framtiden. Preliminärt skulle detta kunna innefatta följande frågor:

-          Vilken verksamhet ska bedrivas inom Svemo?

-          Hur ska verksamheten bedrivas?

-          Vem/vilka ska vara ansvariga?

-          Hur kan verksamheten förbättras för att förbättra rekryteringen?

-          Hur kan det tydliggöras att Svemo är huvudman för Trial i Sverige?

Det som framkommer vid mötet kan utgöra grunden för det beslut som styrelsen kan fatta vid sitt fortsatta möte 18 mars.

Mitt förslag blir därför att tidigare sektion, adjungerade och klubbar nu funderar igenom situationen och förslaget ovan.  Om behov finns kan vi genomföra ett telefonmöte med representanter från tidigare sektion och adjungerade för att ytterligare diskutera förslaget och frågorna inför det kommande stormötet.

 

eu

Norrköping 2017-02-01

Per Westling

Uppdaterad: 2017-02-03 10:21
Skribent: Anna Arnér
Epost: anna.arner@svemo.se

Inbjudan Trialriksdagen 2018

2018-10-10

Trialsektionen har nu haft årets åttonde möte.

2018-09-17

Inbjudan och tilläggsregler

2018-09-04


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Grensponsor

Franks Däck och Transport AB
ATK
Holgers
jaelab
Timab
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping