Förändringar i licens-, och försäkringssystem - Svemo Startsida
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Förändringar i licens-, och försäkringssystem

Varför ändras licens-, och försäkringssystemet 2016

 

Svemo har tecknat nytt försäkringsavtal med If för de kommande tre åren.

Orsak: Det försäkringsbolag vi haft avtal med de senaste 6 åren aviserade en höjning av försäkringspremien från 5,5 miljoner till drygt 13 miljoner på grund av de kraftigt stigande kostnaderna för försäkringarna.

Svemo har sedan årsskiftet förhandlat med ett antal bolag om olika försäkringslösningar. Grundläggande vid förhandlingarna har varit att samtidigt ändra i försäkringarnas omfattning för att hålla tillbaka kostnadsökningarna. Målbilden har varit att försöka undvika ökade licenskostnader för förarna.

Tillsammans med If har vi nu hittat en försäkringslösning som visserligen ökar Svemos totala försäkringskostnader men inom ”rimliga gränser”. Det gör att vi slipper höja kostnaderna för de flesta förarlicenser om vi genomför följande förändringar:

1.   Ersättning för skadade kläder och skyddsutrustning tas bort ur försäkringen.

Orsak: Kostnaderna för detta har ökat kraftigt år efter år och riskerar nästa år att vara uppe i över en miljon. Mycket tyder på att försäkringen ”överutnyttjas” på olika sätt, det är svårt att fastställa var och när skadan inträffade och det är i allt väsentligt en sakförsäkring som förarna kan lösa på andra sätt.

2.   Tilläggskostnaden för den som vill ha det internationella försäkringsskyddet höjs till 500 kr/år.

Orsak: Även här stiger kostnaderna kraftigt. Det internationella försäkringsskyddet täcker kostnader för sjukvård på plats och hemtransport vid en olycka och vi har under 2015 sett flera mycket kostsamma olyckor i USA och Asien. ( Just nu arbetar man med att få fram en liknande försäkring på FIM- nivå som skulle kunna erbjudas alla förare i hela världen. När och om den blir aktuell så kan nytt beslut komma att tas om detta inför 2017.)

3.   Den ”allmänna förarförsäkringen” som idag finns i Banlicensen tas bort. Det vill säga alla förare måste ha en egen personlig licens för att vara försäkrade.

Orsaker: Det har varit mycket svårt att få försäkringsbolagen att acceptera och räkna på en försäkringslösning där de omöjligt kan veta vilka och hur många som ska omfattas av försäkringen. Vidare är det rimligt att alla som omfattas av en försäkring också tar sin del av kostnaden och inte låter någon annan göra det. Slutligen kan detta innebära att det totala antalet licenser ökar vilket skulle kunna resultera i att Svemo kan undvika höjningar för dom som redan har licens.

4.   Självrisk om 500 kr införs.

Orsak: För att kunna behålla utbetalningar av ersättning i intervallet 1 % till4% som vi anser vara viktig behöver vi införa en självrisk för att hjälpa till att täcka kostnaderna. Självrisk är normalt för i stort sett alla försäkringar i övrigt idag.

5.   Klubblicens införs i flera grenar.

Orsak: För att göra det enkelt för förare som bara vill träna men ändå ha möjlighet att delta i en klubbtävling införs en Klubblicens som innehåller fullt försäkringsskydd till en kostnad av 500 kr. Klubblicensen ger föraren möjlighet att under ett år träna på samtliga banor utom Roadracing och Dragracing. Föraren måste vara medlem i en klubb och registrad som klubbmedlem i Idrott on Line, för att kunna ta ut klubblicens. Den infördes redan förra året i Enduro och Trial där det mottogs positivt.

6.   Barn. Samtliga barn som är inskrivna i Gulhjälmskonceptet/utbildningen har fullt försäkringsskydd. Barn upp till och med 12 år som ännu inte skrivit in sig i Gulhjälmskonceptet/utbildningen har halverat försäkringsskydd.

Orsak: Försäkringsskyddet för barn måste finnas då det ofta är i den åldern man börjar prova-på. Försäkringsskyddet omfattar till och med det år barnet fyller 12 år. Det år barnet fyller 13 år måste han/hon finnas en egen personlig licens.

7.   Banlicensen innehåller alltjämt samma försäkring för publik och funktionärer som den tidigare har haft.

Orsak: Det är viktigt att klubbarna vet att det finns ett grundskydd för publik och funktionärer på banan. Försäkringskostnaderna för publik/tredje man, den så kallade Motortävlingsförsäkringen, har också stigit men här är hoppas vi kunna hålla tillbaka skadeutfallet.

 

Argumenten och förklaring till varför alla förare ska ha en egen licensförsäkring från och med 2016.

  1. Svemos samlade försäkringskostnader för förarna betalas i huvudsak genom de intäkter Svemo får via inbetalda förarlicenser.
  2. I det tidigare systemet, med ”fria” förarförsäkringar för alla som åkte på banan, fick alltså de licensierade förarna vara med och betala försäkringskostnaderna för dom som inte ville köpa en egen licens.
  3. I det nya systemet ska alla som kör på våra banor vara med och bidra till de gemensamma och de egna försäkringskostnaderna.
  4. I det nya försäkringsavtalet skall det kunna fastställa vem, vilken person, som omfattas av försäkringen, därför behövs en personlig licens.

För den som är ny och vill prova på innan han/hon skaffar egen licens finns en ProvaPå- licens. 

Uppdaterad: 2017-04-04 15:48
Skribent: Stefan Lang

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping