Nya regler - Svemo Startsida
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Nya regler

Förändring av Banlicens 2016

 

För all verksamhet som inte berörs nedan, fungerar systemet som tidigare.


Bakgrund:
Olycksfallsförsäkringen för förare i Banlicensen, försvinner fr.o.m. 31 december 2015. Funktionärer och publik är fortfarande försäkrade via Banlicensen. Effekterna av förändringen innebär följande:

1. Barn upp till och med 12 år, inskrivna i Guldhjälmskonceptet, via Svemo TA, har full försäkring. Barn upp till och med 12 år som inte är inskrivna i Guldhjälmskonceptet har halv försäkring.

 

2. ProvaPå - licens: 150 kr/person/tillfälle

- Gäller alla som inte har licens, är över 12 år och enbart vid körning vid av klubben godkänd ProvaPå-verksamhet eller träningsarrangemang. Ej vid tävling.

- ProvaPå-licens kan köpas i form av ”licens/kvitto” i pappersform och ska innehålla uppgifter på den aktiva. De kan köpas på plats direkt av klubben, om klubben valt att erbjuda ProvaPå-licens, och gäller det datum den utfärdats.

ProvaPå-licensen har en full försäkring.

 

3. Klubblicens 500kr/år (En personlig licens för en förare som köps av föraren i Svemo TA).
Gäller vid,
- En Svemo-ansluten klubbs godkända träningsverksamhet på Svemo godkända banor i alla grenar i hela landet utom Roadracing och Dragracing.

- Deltagande i klubbtävling tillåts endast i den klubb och gren som anges på licensen.
(Undantaget om tävlingsledaren godkänner andra licensgrenar enligt reglerna för klubbtävling i respektive SR.)

- Det är fullt möjligt för förare att också köpa Klubblicens i annan klubb och för annan gren om föraren vill köra klubbtävling i en annan gren (en förare kan inte skaffa Klubblicens för två klubbar i samma gren, det kan då vara värt att fundera på att ”uppgradera” sin licens som ger flera möjligheter).

Klubblicensen har full försäkring.

  

4. Arrangemangslicens

- En Arrangemangslicens finns för arrangemang som faller helt utanför ramarna i de tävlings/tränings och licensregelverk som finns idag och där befintliga regel- och licenssystem inte kan användas på lämplig sätt. Det kan röra sig om tillfälliga ”kick-off” arrangemang, habiliteringsverksamhet för barn eller tillfälliga övningar/tester/uppvisningar av olika slag.

Arrangemangslicensen kan erhållas genom att arrangören kontaktar Svemo kansli/Idrottsgruppen och tillsammans med Svemo tar fram alla förutsättningar. En grundregel är att alla som ska omfattas av Arrangemangslicensens försäkring måste finnas namngivna.

Arrangemangslicensen innehåller en full försäkring för förarna. Samt full funktionärs- och motortävlingsförsäkring.

 

Sammanfattning:

Vid träningsverksamhet godkänd av klubben på Svemo-godkända banor (gäller ej Roadracing och Dragracing), krävs att deltagaren har:


- ProvaPå-licens

eller
- Klubblicens (oavsett gren)

eller
- Baslicens (oavsett gren)

eller
- Nationell licens oavsett gren)

 

Vid Klubbtävling på av Svemo godkända banor (gäller ej Roadracing och Dragracing), krävs att föraren har grenbunden Svemo-licens:
(Undantaget om tävlingsledare godkänner andra licensgrenar)

- Klubblicens i den arrangerande klubben och aktuell gren

eller
- Baslicens

eller
- Nationell licens

 

Arrangemang som inte kan bedrivas inom ramarna för ordinarie verksamhet.

-Kontakta Svemo-kansli

 

För frågor och ytterligare information om vad som gäller just dig som förare eller klubbledare kontakta oss via e-mail per.westling@svemo.se eller annika.pettersson@svemo.se 

Uppdaterad: 2015-12-16 15:56
Skribent: Stefan Lang
Epost: stefan.lang@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping