Meny

Nyheter

Startsida

Svemo Valberedning informerar 2018-02-21.

Mandattid enligt styrelsens beslut 1 maj – 30 april.

                                                                                                      Valberedningens förfrågan.

Tävlingskommitté

         

Jan Erik Sällqvist            Samk.               Mandattid tom 2019    

Christer Bergström                               Mandattid tom 2018   Till förfogande

Åke Fredriksson                                    Mandattid tom 2018   Till förfogande

Per Träff                                                 Mandattid tom 2019   

 

                                           

Miljökommitté

Olle Bergman                   Samk.            Mandattid tom 2018   Till förfogande

Kjell Eriksson                                         Mandattid tom 2018   Till förfogande

Jenny Westerin                                        Mandattid tom 2019     

 

Utbildningskommitté

Johanna Carlsson              Samk.           Mandattid tom 2018  Till förfogande

Thomas Avelin                                        Mandattid tom 2018   Till förfogande  

Håkan Olsson                                          Mandattid tom 2018   Till förfogande

Bo Westerin                                            Mandattid tom 208    EJ till förfogande

 

Disciplin/Besvärsnämnd

Lars Nilsson                      Samk             Mandattid tom 2018  Till förfogande

Åke Knutsson                                           Mandattid tom 2019       

Johanna Granqvist                                    Mandattid tom 2019        

Ove Johansson                                        Mandattid tom 2018  Till förfogande 

Per-Åke Tjäder                                        Mandattid tom 2018  Till förfogande

 

Snöskotersektion

Tobias Eklund                                          Mandattid tom 2018  EJ till förfogande

Anders Berggren                                     Mandattid tom 2018  Till förfogande

Tomas Stenberg                                      Mandattid tom 2018  Till förfogande

Erik Larsson                                             Mandattid tom 2018  Till förfogande

 

Valberedningen har i uppdrag att inhämta förslag på personer lämpliga att ingå i ovan

presenterade kommittéer,  nämnder och sektion. Alla är välkomna med förslag och synpunkter.

 

Namnförslag önskas senast den 20 mars 2018.

Förslag skall ställas till valberedningen, Håkan Olssson,  E-mail: hakan.olsson@svemo.se.  Tel 090-187007 eller 070-607 34 70.

Senast ändrad: 2018-02-22 08:41 av Anna Arnér