Meny

Nyheter

Startsida

Miljöpriset 2018 till Finspångs MS!

Miljökommittén har utsett Finspångs MS till vinnare av Miljöpriset 2018. Priset kommer att delas ut på Förbundsmötet i Solna den 14 april.

Juryns motivering:

Finspångs MS har visat ett stort engagemang i miljöfrågor och klubben har bland annat byggt en anläggning för att samla ihop regnvatten. Anläggningen tar tillvara takavrinning som leds in i nedgrävda tankar. Vattnet används till tvättanläggningen och innebär att klubben inte behöver pumpa upp rent grundvatten.

 

Klubben har också i samråd med sakkunniga gjort ett antal naturvårdsåtgärder för att ytterligare gynna den biologiska mångfalden inom banområdet. Klubben hade dessutom faktiskt glädjande nog Naturskyddsföreningen i Finspång och Länsstyrelse Östergötland på besök för en guidad visning på Eliantorpsbanan öppet även för allmänheten. Beslut har tagits om att ansöka att göra större inventering av områdets växter och djur under sommaren 2018, med hjälp av LONA-bidrag från kommun/länsstyrelse och stöd från Svemo.

 

Klubben har även varit ett föredöme gällande att bjuda in media.

 

Gällande bullerfrågan mäts kontinuerligt ljudet och klubben har uppfört cirka 300 meter ljudvallar inom anläggningen för att reducera påverkan till omgivningen. Klubben strävar efter proaktiv kontakt med kommunen och närboende.

 

Stort grattis Finspångs MS och lycka till även i fortsättningen med ert viktiga miljöarbete!

Senast ändrad: 2018-02-23 11:17 av Lena Bleckman