Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Swedish Sidkarta
Logga in
motocross.595x150
Tillbaka Skriv ut
Information Team och Team-Service SM Motocross 2018

(Uppdaterad, 2018-01-25) 

 

2018 års SM-arrangörer och Svemos motocrossektion

Välkomnar Ert team till en ny säsong!
För att underlätta i planeringen kommer här aktuell information för årets säsong.
Ta Er tid att läsa detta, det tjänar både Ni och Vi på!


Respektive arrangör ansvarar för placeringen av Teamen och dess förare samt hela A-depåns utformning (inom A-depån tillåts endast försäljning och/eller utställare efter särskilt tillstånd från respektive arrangör, extra avgift för detta kan tillkomma och beslutas av respektive arrangör!).
Obs! Endast miljövänliga tvättmedel får används på tvättplatserna!

 

OBSERVERA!
- El ingår ej
 i Teamavgiften. Vill du ha el till din depåplats tillkommer det på fakturan för Teamavgiften.
Denna el är endast avsedd för Teamfordon. Förare betalar egen el i samband med anmälan till tävlingen.
- Teamanmälan avser samtliga deltävlingar och ingen prisreducering sker vid frånvaro från en deltävling. 


A-Team

För att klassas som A-Team krävs: 
- Svemo-Teamlicens för teamet och samtliga förare (minst 1st)
(Läs mer om Svemo-Team/-Företagslicens)
- Professionellt ekipage/tält (ex. endast skåpbil & husvagn klassas ej som A-Team!)
- Området runt uppställningsplatsen skall hållas städad.
- Team som använder Easy-up-tält måste använda bakgrund för tälten, det får ej vara helöppet bakåt!


Anmälan:
Team-anmälan för säsongen sker genom särskild blankett (länk till anmälningsblankett finns längst ner på denna sida) som skickas till Svemo-kansli. När blanketten inkommer till kansliet faktureras Teamavgiften utifrån Teamets storlek och de val som markerats på blanketten.
Senast 10 dagar före respektive SM-deltävling är det obligatoriskt för godkända Team att informera/bekräfta till arrangören om Teamen kommer till tävlingen, antal förare, vilka förare etc.
Kontaktuppgifter till arrangörernas Team-/Depåansvariga för respektive deltävling skickas på mail till anmälda Team!


Avgift:
Depåyta alt. 1 - 120m2 (längd 12m, djup 10m*) - Avgift: 10 000 kr (kostnad för el per deltävling tillkommer)
Depåyta alt. 2 - 200m2 (Längd 20m, Djup 10m*) - Avgift: 12 000 kr (kostnad för el per deltävling tillkommer)

* Angiven yta anger endast Teamets yta. Teamets förare inkluderas inte i denna kvadratmeter yta!
Teamets uppbyggnad ska tydligt beskrivas med en skiss så att man ser Teamfordon och förarfordon och storlek på dessa!

EL
220V = 400 kr per deltävling (bokas på blankett och läggs på fakturan)
380V = 600 kr per deltävling (bokas på blankett och läggs på fakturan)

Elen ska endast användas av teamet!

Önskar förare egen el måste det bokas och betalas vid anmälan till tävlingen. Teamen uppmanas att informera sina förare om att förare som tar el utan att erlägga avgift kan komma att bötfällas och få startförbud i aktuell tävling av arrangören!


Betalning Team-avgift: 
När anmälan skickats till Svemo faktueras avgift för vald depåyta. Fakturan skickas till angiven adress och Team-avgiften ska vara betald senast den 20 februari annars godkäns inte Teamet för säsongen 2018!
Avgiften inbetalas till Svemo och avräkning görs för särskilda tävlingsavgifter m.m. Överskottet tillfaller SM-arrangörerna.


I avgiften ingår:
- En väl planerad plats i A-depån (för storleken på depåytan och aktuell avgift, se ovan under rubriken "Avgift").
- 5 st entrébiljetter för Teampersonal. Önskas ytterligare entrébiljetter kostar dessa 100 kr/st men max 5st/tävling. Därefter betalas fullpris och köps av arrangören. 
- A-depåpass för Teamfordonet samt 1st B-Park för parkering av person/transportbil.
- Passerkort för teamchef som ger fri entré samt tillträde till bandepån.

Varje arrangör ansvarar för utformning av depå och placering av team/förare.

 

Parkering:
A-teamen kommer att placeras inom ett särskilt område/gata likt VM MXGP,MX2.
Inom området tillåts endast Teambussen/lastbilen/Teamtältet.
Förarnas husbilar/fordon parkeras på anvisad plats i nära anslutning till A-depån!
Personbilar parkeras inte i A-depån utan på av arrangören anvisad plats!


Team Service
Branschföretag som vid SM-tävlingar bedriver service till teamen kan anmäla sig som Team Service.
Ingen försäljning får bedrivas av Team Service företag i depån!

Placering:
Placeringen i depån kan variera beroende på arrangörens förutsättningar. Respektive tävlingsarrangör ansvarar för placeringen av företaget/Team Servicefordonet i depån.

Avgift:
5 000 kr (enhetsavgift för hela säsongen). Summan faktureras från Svemo när anmälan inkommit.
Eventuell el betalas till respektive arrangör. (220V = 400 kr) (380V = 600 kr)


Följande ingår:
- Passerkort för företagets ansvarige på plats samt 1 st bilpass för Team Servicefordonet.
- Företaget erhåller motsvarande sponsornivå Stöd-Sponsor i mx-future och får sin logotyp tryck på utvalda platser (bl.a. www.svemo.se, på resultatlistor och roll-up vid respektive tävling.)

Anmälan görs på samma blankett som Teamanmälan, se längst ner på denna sida
.Passerkort och Bilpass
Nya passerkort och bilpass delades ut 2011, vi ber Er därför i första hand ta fram dessa och erhålla ny årsmärkning. Vänligen meddela om ni även önskar nya plastkort eller endast årsmärke "-18" i samband med anmälan av Teamet!

Vi vill understryka vikten av att bandepån används för det den är till för; nämligen tävlande förare och dess mekaniker och att inga obehöriga vistas i depån. Svemo äger rätt att dra in samtliga utställda passerkort och bilpass. Föraren ställs ansvarig för Teamets personals/medlemmars uppträdande i samband med tävling.


Varje förare tilldelas 3st entréband av arrangören, avsedda för en förare och två mekaniker.
Förarna ska bära biljettbanden under hela tävlingshelgen!

 

Presskonferenser/prisutdelning
Sedan några år tillbaka genomförs ingen presskonferenser vid respektive deltävling.
Prisutdelningen genomförs omgående efter 2:a heatet för respektive klass under söndagen.
Prisutdelningen kan inte fördröjas, då nästa heat startar enligt fasta tider. Därför är det mycket viktigt att ni som team är förberedda med ev. rena tröjor, dryckesflaska etc om någon av era förare blir topp 3 totalt för dagens tävling. Vid finaldeltävlingen genomförs den totala prisutdelningen i anslutning till SM-festen.


Parc Fermé
Direkt efter det sista heatet i respektive klass tas motorcyklarna för de 3 främst placerade, totalt i dagens tävling, in i Park fermé. Motorcyklarna måste stå kvar i 30 minuter efter det att segraren av heatet passerat mållinjen. 

 

Miljö
Speciell uppsugningsmatta, miljömatta, ska användas vid uppställning av MC i depå. Vi ber alla att vara extra uppmärksamma på att ha uppsugningsmatta (miljömatta), annars kan föraren dömas till straffavgift av arrangören. Observera också att samtliga fordon (husbilar, husvagnar etc.) som parkeras i depån måste ha uppsamlingskärl för spillvatten!

 

Anmälan/ Bekrätelse om anmälan!
När anmälan om team och betalning av fakturan inkommit till Svemo sänds ett mail till Teamets/företagets kontaktperson som bekräftar anmälan/betalning och att teamet godkänds för säsongen 2018!
Senast 10 dagar före respektive SM-deltävling är det obligatoriskt för godkända team att informera/bekräfta till arrangören om: Teamen kommer till tävlingen, antal förare, vilka förare etc.

Kontaktuppgifter till arrangörernas Team/depåansvarig för respektive deltävling skickas på mail till anmälda team!


Kom ihåg att Teamavgiften ska vara betald till Svemo via faktura senast 2018-02-20, det är därför viktigt att ni skickar anmälan så fort som möjligt!


Anmälningsblankett (pdf) - Ny blankett för 2018!

 

 

Väl mött ute på banorna!

Önskar årets SM-arrangörer och Motocrossektionen!

 

 

bild teamfordon

Uppdaterad: 2018-07-25 13:52
Skribent: Peter Isgren

Guldhjälm och Ungdomsverksamhet Motocross

2019-01-09

Motocrossektionens 10:e möte genomfördes den 28 november.

2018-12-05

Tävlingsdatum och arrangörer

2018-12-04


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Grensponsor

Cubile
Fox
PSEParts
PSR
Race Magazine
Scott
KTM
Yamaha
Din MC
Husqvarna
Duells
Hagström
Made
MXCarro
Kumlin
HG Design
MXinaction
T-lock
Johanssons Bilvård
JSS
MXGP 2
RG3
100%
Bell
KONTAKTA OSS: kansli@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping