Hem / Kontakt / Styrelse

Styrelse


Swemo-styrelse 2022_lågupplöst.png

Svemo styrelse väljs vid Förbundsmötet, Svemos högsta beslutande organ, som hålls vart annat år. Styrelsen består av åtta personer som genom ett intervallsystem var och en väljs för en fyraårsperiod. Ordföranden väljs alltid för en tvåårsperiod.
Styrelsens uppdrag är att ansvara för och leda Svemos arbete under mandatperioden, det vill säga den tvåårsperiod som förflyter mellan två Förbundsmöten. Stadgar och andra beslut som tas vid Förbundsmötet utgör de riktlinjer som styrelsen ska arbeta efter.
Styrelsen utser, till sin hjälp med arbetet, sektioner, kommittéer och arbetsgrupper att ansvara för olika delar av verksamheten, samt en Generalsekreterare som ska leda arbetet på Svemos kansli.Styrelsen
0708127414
Ordförande
0703104441
Vice ordförande
0705259371
Ledamot
0705935820
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot