Hem / Nyheter / E-Bike / Projekt: E-Bike

Projekt: E-Bike

I början av 2020 gick Svemo ut med att vi gör en större satsning på E-Bike verksamheten, förbundets medlemsklubbar gavs då möjlighet att söka projektbidrag för tre olika områden rörande E-Bike.

Men på grund av Coronapandemin så har det varit svårt för klubbarna att utveckla nya verksamheter samtidigt som man har haft stora utmaningar i att hanterat befintliga verksamheter.

Nu gör Svemo ett omtag gällande E-Bike projektet, ny ansvarig är Tony Olsson som den 1 mars började sin anställning som Koordinator Projekt & Säkerhet och nya pengar finns nu att söka för Svemos medlemsklubbar.

 

Syftet med E-Bike projektet är att implementera nya tränings- och tävlingsformer samt att anpassa idrottsytor och köpa in material som gör att målgruppen kan fortsätta att idrotta.

 

Målgruppen riktar sig i första hand till ungdomar i åldern 13 - 20 år.

 

De områden som kan sökas projektbidrag för är:

 

Byggnation av bana

Stödet ska täcka hela eller delar av kostnaden för att förändra eller bygga banor anpassade för E-Bike verksamhet.

 

Finansiering av ladd stationer

Stödet ska täcka hela eller delar av kostnaden för att anlägga ladd stationer på klubbens anläggning.

 

Genomföra arrangemang, företrädesvis i samarbete med en lokal cykelklubb.

Anpassning av befintlig anläggning för arrangemanget

Kostnader för tillstånd kopplat till arrangemanget

Hyra eller inköp av utrustning

Marknadsföring av arrangemanget

De belopp som finns att ansöka är:

 

50 000kr för byggnation av bana

50 000kr för att anlägga ladd stationer

25 000kr för genomförande av arrangemang

 

Ansökan

Ansökan kan endast skickas in via föreningens IdrottOnline sida och görs på ett särskilt ansökningsformulär som finns under fliken Idrottsmedel.

 

I Idrottsmedel väljer ni rubriken Ansökningar i menyn till vänster på sidan. På den sida som ni då kommer till klickar ni på den stora knappen ”Skapa ansökan” som återfinns till höger på sidan och där söker ni fram Projektstöd IF 2020/2021 – SF i rullisten i fältet ”Idrottsmedel”.

För att kunna skicka in ansökan måste man ha någon av följande roller tilldelad i IdrottOnline: Ordförande, Kassör eller Idrottsmedel firmatecknare.

 

När ni har kommit in i ansökningsformuläret för området E-Bike fyller ni i de olika fält som finns, de fält som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i.

 

 

I fältet Beskriv projektet kortfattat fyller ni i vad projektet går ut på och hur det ska genomföras.

 

Sista ansökningsdatum är den 31 oktober 2021, men ansök gärna så fort som möjligt då det är först till kvarn som gäller.

Godkännande av ansökan kommer att ske löpande, Svemo kan också komma att begära in komplettering innan en ansökan kan godkännas. Det är mycket viktigt att löpande gå in i Idrottsmedelapplikationen för att se vilken status er ansökan har.

Redovisning och återrapportering ska ske senast den 1 december 2021.

Även redovisning och återrapportering sker via er IdrottOnline sida, när ett projekt har godkänts av Svemo så genereras en återrapport i föreningens Idrottsmedelapplikation, fyll i blankettens alla fält. 

Utbetalning av 25 000:- respektive 12 500:- sker efter godkänd projektansökan, resterande 25 000:-/12 500:- sker efter godkänd redovisning och återrapportering.

 

Ring om ni har frågor, vi hjälper er gärna med att komma i gång med dessa projekt. Kontakta Tony Olsson, mejl. This is a mailto link eller tel. 011–460 07 39.