Hem / Nyheter / E-Bike / Sammanställning över E-Bike klasser inom Svemo och förslag på banutformning för respektive klass

Sammanställning över E-Bike klasser inom Svemo och förslag på banutformning för respektive klass

I mitten på mars så fick ni ett mejl med information gällande Svemo E-Bike projekt och möjlighet att söka projektpengar. Många hör nu av sig med följdfrågor vilket är helt naturligt då detta är nytt för oss alla.

De flesta frågor handlar om vilken typ av El-fordon som kan/ska används i dom olika kategorierna, hur ska banorna se ut o.s.v.

I dokumentet nedan så har vi försökt att förtydliga detta så gott det går, vi har även förtydligat vilka två kategorier vi har valt att fokusera på så här inledningsvis och det är baserat på att det är dessa hojar/cyklar som säljs mest.

Många av de tävlingsmoment som vi har inom MC sporterna idag går även att applicera på El-Cykel med lite anpassningar och det har vi försökt att kort beskriva i dokumentet.

Vid frågor, kontakta vår Projektansvarig för E-Bike, uppgifter finns i dokumentet.

Sammanställning (PDF)