Hem / Nyheter / Enduro / Val av startnummer enduro 2022

Val av startnummer enduro 2022

Det är nu dags att förnya ditt startnummer inför 2022 för startnummerklasserna SM/JSM, SM Dam, VRM 1 och VRM 2. Startnummer går att omboka tidigast 2021-11-01.

Läs igenom hela texten innan du gör något!

Inför 2022 fortsätter följande nummerserier att gälla:
SM/JSM 1-399 (1-50 enligt Swedish Enduro Cup 2020, övriga kan behålla sitt nummer eller välja nytt)
VRM 1 401-599 (401-410 efter 2021 års slutresultat, övriga kan behålla sitt nummer eller välja nytt)
VRM 2 601-799 (601-610 efter 2021 års slutresultat, övriga kan behålla sitt nummer eller välja nytt)
SM Dam 801-899 (801-810 efter 2021 års resultat, övriga kan behålla sitt nummer eller välja nytt)

Behåll startnummer SM/JSM, SM Dam, VRM 1, VRM 2
Mellan 1 november - 30 november har du möjlighet att bekräfta att du önskar behålla det startnummer du hade 2021 även under nästa säsong. De startnummer som inte ombokas under denna period, släpps fria för vem som helst att boka från 1 december. Bekräfta startnumret i din profil i Svemo TA (se beskrivning längst ned).

Välj nytt startnummer SM/JSM, SM Dam, VRM 1, VRM 2
Fr.o.m. den 1 december kommer startnummer som inte bekräftats att släppas fria och är därmed valbara för övriga förare. Har du haft ett startnummer 2020 som du inte vill ha 2022, väntar du alltså till 1 december och väljer ett annat ledigt nummer.

OBS!
Följande nummerserier kommer vara personliga/låsta efter 2021 års resultat och kan inte väljas av förare direkt i Svemo TA. 
1-50 i SM/JSM, 401-410 VRM 1, 601-610 VRM 2 samt 801-810 SM Dam kan inte väljas!
Ni som redan blivit tilldelade dessa nummer behöver alltså inte göra något val.

Omval och nybokning av startnummer   (Instruktionsvideo Svemo TA Mobil)