Hem / Nyheter / Enduro / Branschmöte Enduro

Branschmöte Enduro

Anteckningar från Endurosektionens branschmöte i mars.

Endurosektionen genomförde ett branschmöte med representanter från KTM, Husqvarna, Sherco och Kawasaki under mars månad för att diskutera gällande tävlingsklasser. Ambitionen för framtiden är att efterlikna den internationella klassindelningen. Regelrevidering för endurons specialreglemente kommer ske till säsongen 2023 och eventuella nya förändringar kommer ske först till kommande säsong.

Mötesdeltagarna var eniga om att det vore lämpligt att följa de internationella klasserna, där det svenska reglementet då skulle följa maskinklassindelningen för E1, E2 och E3 enligt nedan.

E1 (upp till 250cc 2-takt och 4-takt)
E2 (255cc-450cc 4-takt)
E3 (Över 255cc 2 takt och över 455cc 4-takt)

Endurosektionen redogjorde även för frågan som inkommit om en VRM-klass för 60+, VRM 3. En intresseförfrågan har gått ut från kansliet till förare och 112 personer har visat intresse för ett införande av VRM 3.

Mötesdeltagarna diskuterade även gällande SM-klasser och deltagarantalet för de olika klasserna. För att införa eventuella nya klasser är det viktigt att det finns tillräckligt förarunderlag. Det påpekades också att med fler tävlingsklasser, och därmed eventuellt fler deltagare, kan tävlingsdagarna bli längre för arrangörerna vilket måste vägas in i besluten.

Avslutningsvis diskuterades elfrågan och hur förbundet arbetar med klassindelning för elfordon. Svemo har en arbetsgrupp för E-bike som arbetar med elfordon och som på sikt ska implementeras i övriga grensektioner. Det kommer att komma allt fler elfordon framöver och det är viktigt att se över hur dessa fordon ska klassindelas.

Det blev ett väl genomfört möte och samverkan med branschen är viktig för både Endurosektionen och sportens utveckling.