Hem / Nyheter / Enduro / Endurosektionens beslut avseende tävlingsverksamhetens påverkan av Covid-19

Endurosektionens beslut avseende tävlingsverksamhetens påverkan av Covid-19 (30 mars)

Information från Endurosektionen med anledning av Covid 19 pandemin.

1.Uppföljningsmöte styrelse - sektioner

I torsdags genomfördes ett möte mellan styrelsen och Svemos sektioner.
Syftet med mötet var att från styrelsens sida orientera om vad som gjorts med anledning nuvarande situation och även delge sektionerna vissa riktlinjer inför det fortsatta arbetet.

  • Myndigheters, Riksidrottsförbundets och FIM beslut skall följas.

I och med att vi har väldigt olika verksamheter inom våra olika grenar har sektionerna fått mandatet att fatta beslut som rör den egna disciplinen inom ramen vad som bestämts/bestäms av Myndigheter och RF/FIM.

Planen är att genomföra uppföljningsmöte enligt ovan var 14:e dag

 

2. Sektionsmöte

Sektionen har genomfört ett sektionsmöte efter mötet med styrelsen varvid följande fastställts att gälla tillsvidare.

Nationella tävlingar och mästerskapstävlingar (SM, JSM, DSM, USM, RM och DM) är inställda fram till och med den sista maj 31/5.

Beslutet kan justeras framåt eller bakåt i tiden beroende på hur Corona-pandemin utvecklas och vilka beslut myndigheterna och regeringen tar.

Träningsverksamhet och klubbtävlingar är helt ok att fortsätta med förutsatt att det inte berör mer än 50 personer vilket är nu gällande gräns för folksamlingar i Sverige.

Om Ni fortsätter med träningsverksamhet och klubbtävlingar använd sunt förnuft för att begränsa riskerna i största möjliga utsträckning.

  • Inget ombyte på ”arenan”.
  • Se till att Era förare och funktionärer inte är närmare varandra än 2 m.
  • Om Ni har möjlighet att separera åldersgrupper – gör det.

Följ upp vad som beslutas av Folkhälsomyndigheten eller Regeringen då det är överordnat alla andra bestämmelser och rekommendationer.

 

Motorhälsningar
Endurosektionen