Hem / Nyheter / Enduro / Ett steg närmare drömmen!

Ett steg närmare drömmen!

Endurosektionen fastställde 2015 följande vision för vår verksamhet ”Sverige Den Ledande Enduronationen i Världen 2020!”. Vinsten i juniorklassen i Six-Days 2016 visade att vi var på rätt väg.

Ett väl fungerade USM har också medfört att ”Enduro-Sverige” fått fram ett flertal unga lovande förare. På grund av skador på många av våra bästa och lovande förare har vi tyvärr tvingats revidera tidslinjalen.

Under 2018 och 2019 har vår centrala satsning skett mot EM vilket lett till många svenska medaljer, 18 st. Tyvärr minskade konkurrensen i EM 2019 vilket inneburit att enduro-sektionen tillsammans med elitgruppen diskuterat hur vi på bästa sätt arbetar mot den vision vi har. Slutsatsen var entydig, skall vi åter bli en ledande enduronation måste vi låta våra förare tävla mot de bästa.

Endurosektionen har i samråd med Elitgruppen därför fattat beslut om att vår elitsatsning 2020 sker mot VM. Svemo styrelse har ännu inte fattat beslut om nästa års budget varför beslutet inledningsvis innebär ett deltagande i de fyra första deltävlingarna och VM-deltävlingen i Skövde. Förhoppningen är att vi skall kunna delta i ytterligare två deltävlingar.

Förbundskapten Emil Lundqvist har tillsammans med elitansvariga inom enduron tagit ut ett relativt stort antal förare som kommer att tillfrågas om de vill delta i nästa års satsning på VM. Efter att förarna svarat kommer elitansvariga, tillsammans med endurosektionen, ta ut de förare som kommer att ingå att ingå nästa års satsning.

Vi har ett antal mycket duktiga yngre förare som vi nu hoppas tar chansen att fortsätta sin utveckling genom att delta i VM 2020.

 

Per Lennerman
070-875 41 01
Svemo Endurosektion