Hem / Nyheter / Motocross / Förlorad rätt till startnummer

Förlorad rätt till startnummer

Förare som bokat nummer men inte uppfyller grundkraven riskerar att förlora sitt valda startnummer.

Perioden för omval av startnummer även förbi och möjligheten till nyval av startnummer har öppnats.
Fler och fler startnummer bokas upp och därför vill vi uppmärksamma om följande punkter.

 

Specialreglemente Motocross §3.6 anger "Förare som innehaft startnummer i någon av startnummerklasserna men ej tagit ut (betald) licens de senaste två kalenderåren (2018, 2019) mister sin rätt till sitt/sina bokade startnummer".
Detta innebär att förare som bokat startnummer, utan licensinnehave 2018 och 2019 kan kontaktas via e-post med information när deras nummer kommer tilldelas annan förare.


Förare som inte uppfyller gällande åldersregler för respektive startnummerklass, kan kontaktas om att de kommer att förlora rätten till sitt startnummer. (Exempel: Förare äldre än kan fr.o.m. det kalenderår de fyller 18 år, boka startnummer i startnummerklass Ungdom.)
Ambitionen är att detta ska skapa fler lediga nummer, så att nummersierna inte behöver uttökas ytterligare.