Hem / Nyheter / Motocross / Förtydligande samträning Guldhjälm/Ungdom

Förtydligande samträning Guldhjälm/Ungdom

Förare med Guldhjälm,- eller Ungdomslicens får samköra vid fri träning dock gäller följande. (Tidigare blå träningskort gäller ej fr.o.m. 2020)


- För att träna på stora banor ska föraren köra 65cc alternativt 85cc eller 4-taktsmaskiner max 150cc.
- För att Guldhjälmlicenserad förare ska få samköra med Ungdom krävs att förare under kalenderåret fyller lägst 7 år och max 12 år. (13 år med GH-dispens, GH-tjejer max 15 år)
- Endast förare som innehar för året gällande Guldhjälmslicens får samköra med ungdomsklass.

- Om föraren inte har Guldhjälmslicens eller kör 50cc ska denne hänvisas till mindre bana/aktitetsområde (om sådana finns) alternativt om klubben har avsatt tid för ”olicensierade förare/nybörjare” på stora banan för förare under 12 år.

- Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret i valet av träningsgrupp men träningsansvarig har alltid mandat att hänvisa förare till den banan denne anser lämpligt för förarens körskicklighet.

Sker samkörning mellan Guldhjälm och Ungdomsklasser gäller att max 40 förare får träna på banan samtidigt, antalet tränande enligt banlicensen får ej överskridas. Är det fler än 40st GH/U förare som vill träna måste träningen delas upp i flera grupper.